F</~ Facultas 'JuridictLS* BERNHARD. 0(&Uli\t/ JC. & cellarius, futuro Semeftri materiam fingularcm ex Digeftis publice explicandam fufcipiet, & fimiil Collegium privatum pradticum, quibus initiumin priQp facere libuerit, aperiet. NICOLAUS MARTINI, JC.Novell.&PhiL Civil P.P.Facult. Jurid. h t. Decanus. Praeterito FemeftriFeuda publicis prxlcdtionibus intcrpretari ccepic, quo laoore, intra paucos, quod iperat, mtnfes ad finem pcrdudto, alium acque graturru, fortaiTis et'iam magis necelTärium ac utilem cupi- cbelegum Juventuti, auipicabitur. Privatasin-s Schnobelium Differtationes Theorico-Pradicas ftrenue continüabit, neque quicquam praeteieao- raittet ftudii „ quo honeftis Themidos cultorunu defidcriisexafle Fatisfiat. Le&iones jundicaehabe- bunturhorall _ . n . T r SAM. REYHER, U. J. D. loft*. Jura Prof. Ord'm. Publice Inftitutiones Juris explicavit, notu* lisque illufträvic, ftquenti femeftri, quantum per Magiftratum Academicum liceb>t,pergec. Pnva- tam quoque infomiationem defiderannbm, noa deerit. Legit public hör. Ill poroend.