ex'ipßs prlmis prmcipiis Nature explicatas; Regulis & axiomatibus partim ex Zapfio, partim ex ipfo E- rotematum contextu crutis aflertas: oppiclo raris liiPioriis illuftratas; & experiment^ novis chemicis probatäs träditürüs; privatain inforrnationem in phyficia, «Sc publice di fputaturis prxhdmm fuum de- fiderantibüs nünquamdeerit, cjua par, opera, Radio 1 omnia cum auxilio (yfiib praficho D£l Ter Optimi Ter PTüxiifil, HEHR. OPITIUS, SS. «Sc Orient. Lingg. Prof. Ord. depofitb ProRed. Mutiere revertetm* ad Le- diones piiblicas, iisc[üe per noc Semeftre Diebus ordm. Hora VllL unutn alterumve Prophetam mi nor em cum Maiora, Targütn Jonathan. 6c Com- mentariis Rabbinorum pertradäbit ; diebus verb Extract'd. Hora IX* Epiftolam Pauli ad Roma nos fuetarnethödb illuftrarepergetdc auxiliante Deo ad finem perducet. Privatim Collegia Hebraica a- liaque Orientalia aperiet. SIMON HENRICllS MU&fcUS, Jur.Nat. ' 6cGent. Prof, publicein explicando Grotio de Jure Belli Sc Pacts ad libr.U.c. VI. ufque progrefluseftire- liqua hums libri capita & totum Libr, III. hoc feme- ftri, bona cum Deo,abfoluturus. S*pms etiam di- Pputavitj 6c ut impofterum ad exercitium dilputa-