usque pervenit ad Dodlrf nam de Febribus. Quarrt inftante Semeftrihöc, B. c D. abiolvet, porroque eidem annedtet Anthropologiam Medicam, qua prxter accuracam, quxibiintertditur, Sciagraphiam Anatomicam, Medicamentorum in bis vel illis Par-* tibus Acbvitas, & Chirurgicorum medendi auxi- liorum ufos paftim oftendetur. Privatim quoque refiduam partem Collegii Cosmographico - Medici> five de Rebus in Mundo, Valetudini humanx pro- ficuis >aut noxiis,abibIvet: feribidentidempromit- £ens Exercitationes ledlorio-dilputatorias habendas cum Commilitonibus (uper Inftitutiones. Aquo Inftituto Ferix ChrifliNatalitix, & his fuccedentes Nundinx Januarix, ac.alia quxdam,Ipfum (altem unius ac alteriusMenfis Ipacio averterunt. Leäioni Publicximpenditur horaX. antemeridiana_?. Facultas Pbilofophica. jOH. CLÄÜSEN, Metaph. Prof. Ordin. & per proximüm lemeftrePro-Redtor, ac Facultatis Fux Decanusjluperiori femeftri in explicanda parte ge nerali Metaphyfieesfuit occupatus, eamque aid du- 6tüm Tabellarum Bead Stahliiabfolvit, partem Ipe- cialem ex voto Dominorum Auditorum aggrefTurus, fimulac