Facultas Philofophica. HENR OPITIUS, Sacrar. & Orient. Lingg. Prof.Ord. Acad.h.t.ProRe6E & Facult. Cux Deca- nus, fuperiori femeftri in Oriente. Lingtiam Chai- dvo-Tarcrutnicam ad duäum Chaldaifmi im nuper hic editi \ in Graxis vero Cap.IX. & X. Epift. ad Rom. Verfionibus hic, imprimis Orientalibiis coliatis &expenfis, pertraäavit: dehincfimili ratione tum in Rabbinicis, tüm in Epift. ad Rom.perget, quantum quidern perMagiftratüs Academici muma obeunda licuerit,Privatim CollegiumHebrsum& Accentua- torium abiblvit:an verb& qux nova aperturus lit, peeuhari Schduläfignificabir.Docetpubhce.nO- rient.diebusOrdia HoraVULm Graces verodiebus extraordin.Horä IX. ., _ DANIEL GEORGIUS MORHOHUS , D. Eloq. & Hiftor. Prof. inHiftoriarecention ufque ad Maximiliani I. tempora pervenit>eaqu;e reftant e - dem methodo continuaturus. In Gramms nradc- aiones de differentid Diaionis Orator« &. P«i- ctepene ad finem perduxit. Hisabiotas P^ol->- giam Oratoriam publice proponet. Eduht & Ger- Lmcafua Poemata unacum lrbro de Omi <kpro-, erefiüPoefeos Germanics,DocethoralXa.&Ua. 6 - A , SAM. A/Z