r - Facultas Medic a. JOH DANIEL MAIOR., Phil. & Med. D. Anatom.&Med. Prad, Prof Syftematis foi Medico- Pradici jinTabulis olim delineati Lege dudus,po(l declaratas novisfime Infantum 8c Mulierum xgritu- dines, unäcumiis, quae hominibus cerdVitjeGene ris peculiares font; ad compendioläm de Febribus dodrinam relabctur,docens publice boraX. antem» Privatim itidem conftantem Auditoribus fois operamadhibuit inCollegio Cosmiatrico, five de Deo,Angelis ,& Corporibus Natura vel Artefadis, quatenus Caufe Sanitatis aut Morbi, unquam fue- runt,font, aut erunt. Et defiderantibus Collegium in Inftitutiones Medicas, id iisdem jam pollicitus, propediem continuando ifti alteri adjunget. Publi cs Luci hoc anno deftinavit Dislertationem.de Num- misRhedigerianis, cpx pridem impresla; aliamq* de Nummo Regis Oddonis, quae ultra medium per- duda, proxime prodibit JOH. NICOLAUS PECHLIN , Med* D. Prof. &Serenisfimi Principis noftri Archiatrus,quan tum per Aulicas occupations licet,muneris foi partes cxplere impense defiderat* JOH.