Facultas Juridica. BERNHARDUS 0$Ulfc/ JC. & ProCan- cellarius, loco publicarum ledionum Collegium difputatorium Struvianum ad Pandedas ccepta me- thodo continuabit. NICOLAUS MARTINI, JC. Novell. & Po- lit.PP.femeftri, quod fuit, aeftivo, non obftantc ProRedoratus fundione, Inftitutionum praeledio- nes publicas continuavit, pervenitad nobile de Ob- ligationibus argumentum, quod propediem , Deo volente, aggredietur, daturus operam,ut mftante hoc hyberno, Inftitutionum explicationem abiolvat. Privatim Collegia Ledoria Sc difputatoria, ad nu- tum Juris Cultorumaperiet. Sub ipfius prxlidio ha- bita de C'vvitatibm Municipalibus eft dilputatio in- auguralis Juridica, Lediones Juridicas hora poll meridiem prima habebit. SAM. REYHER, U. J. D. & Prof. Extraord. publicelnftitutiones Juftinianacas ¬ęplicabit,Pnvaum quoque impofterum defiderantibus collegia Juridi ca aperiet. Legit publice hora I. diebus Mercuru cC Saturni. Fa-