Facultas Theologie a- C hristianus kortholt, d. po ft- quam textum abfolvit Auguftanx Confcsfio- nis,nuncin Apologia exponenda occupatur: qua ablblutä,Articulosilluftrabit Smalcaldicos. In prxle&ionibus Antiquitatis Ecclefiafticx pervenit usque ad fcculi V hiftoriam. Docct publice hora X. MATTHIAS WASMUTH, S Theol. D. & Prof. Ord. cceptas per Semeftre ha&enus /Efti- vuirij Exegeticas Commentationes Philologico- Theologicas, inAureumLibrumPlalmorum Da vidis , porrd eädem methodo ac pari diligentia continuabit. LegitHora III. pomerid. CHRISTOPHORUS FRANCK, S.TheoLD. &Prof. Ord. Controverfiarum, qux Nos inter & Reformatos agitantur, traäationem continuabit i arduailla & fpinofa,de UnherfaliVocatione,modo abfoluta. Privatim quoque,ut quamplurimis uti- lem navet operam, curabit.Docet horall.