tarn extraordinariis, quam ordinario', tum de Rege Romanorum ,&> Rege Germania, de Vicariis Imperii, de PrincipibuS Eledtoribus, eorum officiis, dignita- tibus Scc. late diflemit. Nihil magis cjuidem invotis habet, quam ut difeurlus holce porro fibiliceat con- tinuare, quod ipfum tarnen quo minus certb podit promptere, ProRedoratus fibi delati munus interce- die. Privatim CivilemPhilolbphiam deriderantibus proponed JOHANNES LUDÖV1CUS HANNEMANN M.D. &Philofophias Naturalis ProfelE Ordin. Ela- p(b lemeftri hyberno Syftema aÜquod phyficum jux ta reeentiorum placitaßiis auditoribus publice in ca- lamum didtevit, pervenit ad affedtiones lubftantiae corpore^: Quo o pere abloluto, ANNUENTE DI- VINA GRATIA! Regulas phylicas juxta Excellent tiffimi philofbphi Zapffii leriem, led Neoterieonim_» rrientem explicaturus. Collegia phyfica ut & Exer- citia dilputatoria juxta eruditorum delideritim infti- tuturus eft. Omnia cum auxilio &c fubpr&ßdio D£l TER OPT IM I MAX1MI. HENR. OPITIUS Sacrar. & Orient» Lingg. Prof. Ordin. luperiori lemeftri in Hebraicis Gene [in, in Grarcis priora VllL Capp. Epift. ad Romanos (Pa- raphrafibus ibi Chaldaicis acRabbinorum Commen- tari-