Facultas PhilofophiccL,\ DANIEL GEORGIUS MORHOFIUS D; Hift. ac Eloq. Prof. publice deHiftoris inftitutio- ne legit, & de Periodo Oratoria & Poetica. Privatim ledtionesde Notitiä Autorum tribus de die boris ha* buit, ponoquecontinuaturuseft. Hbcfemeftris- ftivb, HiftoriamCivilem deintegro aufpicabitor, & de Chara&eribus Didtionum variis quaedam com- mentabitur. Docethorä VIII. 8c III SAM. REYHER,D. & Mathemm. Prof. Ord. Publice Archite&uram civilem ad finem perdu- xit ,8c Ta&scammilitarem cxponetecoepit, qua fi nita aliam a Don. Auditoribusdefideratamaggredic- tur. Privatim Opticam, Acufticam, Muficam, Me- cbanicam, Statbmicam Pyrotechnics duos Iibros priores, Hydraulicam, Archite&uram Civilem & Militarem, Cosmographiam, Spbsricam, Aftrono* miam, Geographiamexplicavit, futuro femeftsi vel easdem repetet,vel,fi Dnn. Auditoribusplacuerit,a* lias aflumer. Leg.publ.bor. X. NICOLAUS MARTINI,D. De Rep. Jm. peril diflertationes exotericas, Ledbonum Politica- rumlocojporro coepta methodo conti mabit, ope ras darurus, ut qus ad Rem Imperii Germanomni Romani intimius pernofcendam pertinent, eä fide, folerr