w SAM.REYHER U. T.D.&Prof.Extr.PuMk ce Titulum PandeÄarurn de Verb. Sign, 3bfoIvit,fti- turo Semeftri Inftituta Imperatoris methodo Jafti« nianea proponer , quas privatim quoque expücare continuabit. Legit pubi. diebus Mercurii & Saturni hör» I. Facultas Mediccu. JOH. DANIEL M AlOR ,pergetin iteratd- fuscepH Tabularum 3 SyftemaMedicinae Pra&ica: exhibentiumexplicatione: 8c ficutid gratum csfc Auditoribus fuis experitur, ipfosfimul in fcribendis MedicaminumFormulis exerceri, huicaut illiCafui congruentibus j ita ifti iVIethodo porrd Iubens infi- ftet, confilium quoque cumiisac aliis initurus, quä ratione Privatim qusdam defiderantibus , pro re na« ta posfit fatisfieri. Docetpublice horä X.anterrer. JOH. NICOLAUS FECHLIN, Med.D.fc Prof. Ord. hac hyeme,quantum per munus publicum l cuit ,eam Inftitutionum partem, quae Methodus medendi dicitur , traäavit; nunc ineunte vere, ad Herbarum vires deroonftrandas, aut fi qua:aliaStu- diofi publice privatimq; deliderabunt, properabit ; docet hora IX. Facul-