SAM. REYHER U.J.D. & Prof. Extraord. Tit. Pan- de&arum de Verborum Significat tone expofuit, porroque in ejusdem explication perget. Privatim Inftitutiones Impe riales propofuit, quas hoc femeftri adfirtem perducere ftu- debit. Legit public^ hora I. meridiana diebusMercurii 8c Saturni, Facultas Mediccu. I •' ... . ... . JOHANN-DANIEL MAJOR ,D. Anatom. & Med. Pradl.ProEPubl.quousque per praefentiam Auditorum po- tuit, Curriculo Explicationum Medicinae Pradlicae fublimio- res quasdam vel fecretiores vaftisfimi Experimentalis Stu- dii, äSe primuni inOrdinem redadli,&deftinandi AUGll- STIS OCULIS , partes interfperfit, quia vidit, non pofle Mcdicamenta, (pra:fertim Chimica^ perite Scopis fuis applicari,nifideIpforum tarn pracparandi, quam inCor- pore Humano dein, Agendi & Patiendi Modis, nova vel Polytechnicä quadam ratione, per praegreflam propriam pluseularum Rerum Experientiam.circumfpe&a Delibera- tio inftituatur. Sicqueinpofterum pergetaliquandiu. Hinc pleno nifuad pertexendamMedicinasSpecialisvel Pratticar, vulgo fic diftaSjTelamprogredietur.DocetHora X.matur. JOH. NICOL. PECHLIN, Med. D. & Prof. Hac hye- me anni Theoriam partiumexplicavit,&quidquidad ufum cxChemicis Anatomicisque accommodari potuit, qua li- cuit fidelitate, prseftitit. Vernrantenunc iterumanno excur- fiones inSylvas & prata meditatur. Domi oblervationibus medicis colligendis incumbit,qu£e propediem prelum ex- fpe&ent: Docet flora nona. FacuL