Facultas Theologie a. C HRISTIANUS'^orfl)Olf / S.Th.D.& Prof. Pr. pergetin prade&ionibus publicis Locorum Theolo- gicorum hora confueta decima. MATTHIAS WASMUTH, S. Theol. D. & Prof. Ordin. Leftionibus Exegetico - TheologieĀ«, tres priores pfalmos Poenitentiales ad finem perduxit: reliquos etiam deinceps pari ratione feduld continuabit. Pradegit Hora III. pomerid. CHRISTOPHORUS FRANCK, S.Theol.D.&Prof Ord.inerrorum Papifticorum examine haud dubie ad fi- nem perveniffet, nifi manum ipfi injeciflfent Auditorum defideria, longiorem moram, & prolixiorem iftarum Con- troverfiariim traftationem poftulantium. Quam tarnen juftiscircumfcribet ter minis, & >ut primum potent, ad re- fellendos Reformatorum errores transibit. Docethorail. Facultas Juridica. BERNHARD. 6d)Ullj/P. P.Examen JuridicumBem- lardi Schotani futuro femeftri, Deo volente, ea q a .it methodo, explanare perget. Privatim Collegium di- A i l P u_