que, privatam faara operam pctentiuo4,defiderijs aurem femper quam facilümamdaturtis. Docecadh ct Bora pod meridiem Tertia. SAMUEL REYHER U. J. D. & Prof. Extraord. Publi cs explicat Tir. Pandedarum de Verb. Signtf. Privatim Inftituta Juftinianea abfolvit. Impotterum tarn public^, quäm privatim & legendo & ciifputando Dn. Studiofo rum ftudiis, quantum Negotia officii pubhci ad mitte nt, inferviet- Legit publice hora X. diebus 5 & b- Facultas Mediccu. TOH. DANIEL MAJOR, Phil.& Med. D. Anatömes & Med Pradicx Prof. Publ. usque ad Terminalia Anni prsteriti plerumque praeftitit id, quod in Catalog© Lc- ctionum priftino promifit. Hinc impedimenta aliqua onatibus ejusquodammodo obfuerunt. In animo ha bet Seleäiora quxdam Corpora,qux inScriniis fuis,vel conclavi exiguo Rerum Exoticarum,non fine impends ac ftudio collegit, in publicis Ledlionibusinterdum pro- ducere, ufum eorum Medicumdocere, & fic continuan- das Tabularum Medico-Pradticarum Explication«, tan- rö amoeniores reddere. Docet hord X. antcmerid: IOH. NICOLAUS PECHL1N. Med. D. Botamccs & InftitutMed. Profeffor Ord. prxterito femeftri, quantum ner ProRedtorauis munuslicuit, officium fecit, jam jam ma'iore nifu operam daturus, ut, quoi affedum eft, ab- folvatur. Ad gratas Veris vices refurgenti Flora con- templationes fuas impendet 5 Publicis pnavatisque con- ventibus, tum mandatas fibi medicma partes tum qua, Dni. Studiofi popofcerint,quälicebitfide,explicabit.Do- cet hord nond. >