Facultas theological HRISTIANÜS £ot*ff)Olf/ s. Theol. D. & Prof. Prim, cui hucusque vacavitLocorumTheologi- corum Pracledioni Publicae, brevi, fi Deus vo- luerit, finem imponet, quamque Jpofthac fele- Cturus fit laborum publicorum materiam, peculiari iche- dula tempefiive fignificabit. Docet publice horä X. PAULUS SPERLING, S.S.Theol.D. & Prof. Ord. nonmulta pfomittit, qui nihil praeftare valet. Comper- tum enimhabetis,quamfonticaefint caufar,cur exCathe- dra non doceat, cujus lettifternia ob valetudinem impro- fperam multifariamque adfli&amhadenus vidiftis&au- diftis. Si DEUS vellet meliora , forfan liccret ampliarc &alio die polliceri,quat dies alius pracftaret« Valeto. MATTHIAS WASMUTH, S. Theol. D. & Prof. Ord. Le&ionibus publicis, Exegefin Theologicam in Pfal- mos Davidis Paeuitentiales ita inftituet, ut protniflä Ex- pofitione literali philologicäper collationem Fonds cum Verf. Orientalrtum Analyfis Logico-Rhetorica fubjun- gatur,tüm Porifmata Loc. Comm: pef loca parallel» illuftrentur, & ad ufumhomileticumattemperentur.Le- git Horä III. pomerid. diebus Ordin. CHRISTOPHORUS FRANCK, S. Theol. D. & Prof. Ord. in errorum Papifticorum examine täntum proces- fit, ut jam in extrema ejus parte verfetur j hoc femeftri, Deo annuentc, certo ad rnetam perventurus. Privatim manududione fua uti cupientibus, ad omnia pracfto erit. Docet horä II. Facul-