que inftitutum nune porro gruviter urgebit, atque ut fcmeftri hocfpatiö perficiat, enitetur. Docet hord II. Facultas Juridical, BERNHARDUS©ci)tiiIj!/P-P' Difputationes Schno- bclianas ad Pandedias,loco k&ionum publicarum.exami* ni pubiiCo Studiofornm fubjicereperget. Privatim quo* que opcram fuam petentibus. non denegabit. Docet hora IX. SAMUEL RACHELIUS, J. U D, Jur.Nat. & Gent. Prof. Puhl, quod enixedefiderat, idem fperat, ut brevi ad ibudia Academicalibi redire,& ea, quaeJCtiJuris ad rem appellationecompletfifülenLcceptä methoddproponere liceat. Docet Hord X. MAGNUS WEDDERKOPFF,D.& Cod.Profin le- clionibus publicis, quantum per publica negotia licebit, feduld perget. NICOLAUS MARTINI, D, Novell. & Phil. Civil. Profeffor, ad finem perduda Juris feudalis expofitione, tfe Judiäis & procejfii frrw, tu a t e ri a m, t a b u 1 i s fuccin- dis compendiole exhtbitam? publieis pradedionibus explicabit. Privatim quoque, in gratiam Srudiofac Ju- ventutis, live publici, bve privati Juris, exercitium in- ftituet* Difputationi inaugurali de Viduis praefidium prae- fl-itit .-duobus etianuCaMldjjji_gradum Do&oris contu* lit. LecJiones Juridicas habebit hora pqft meridiem prima. JOHANN PHILIPP ROSMANN. U. J. D. Inftit.Im- perial: Prof. P. Extraordin. Quam primum Jus in re,hoc eftjTradatum de Dominio Rerum citra conventionem acquirendo, plenö abfolverit, ad Jus ad rem, per Con- tra&us