Facultas Theologie clS. C HRISTI ANUS ßOtT&Olf/ S. Th. D. & Prof. Prim, perget in pradedione publica Locorum Theo« logicorum eadem qua hucusque ufuseftmetho- do, & privatim Collegium in B. D. ^Önl(J0 Theo- logiam pofitivam continuabit. Docet publice hora X. PAULUS SPERLING, D. & Prof. P. Ordin. Iterum prodire non dubiro. Eheulquidprodireme dixi? Um bra fum & numerus, morborum &lcdi folius delicium, non Cathedrae dccui, Marafmus, Paralyfis, Calculi do lores, fradum felfumque corpus, & infinita Virium proftratarum fi quis videre vel addifeere non faftidit, accedat ledum, hie viva fum Cathedra5 doceo quotidie, non horis quidem folitis, led indefeflb labore, nodesque diesque. Mutavi feenam, mutavi argumen tum, mutavi vitam; quandoquidem ita voluit fummus vitae rnortisque Arbiter,Deus Opt. Max. quem fcqui opor tet j cui me, Cathedram, & Optimorum ac eximiorum quorumque Adolefcentum,Juvenum& VirorumFlorem commendo» idque ultimum fortasfis: utqui Vpüo equidem,fed r vitam extremaper omnia duco. MATTHIAS WASMUTH, S. Theol. D. & Prof. Ord. Praelcdiones in PfalteriumTheoIogico- Exegeticas continuabit, & ad ufum homileticum Emphafes S. Tex- tus Originarii applicandas monftrabit. Legit hord IU pomer. Dicbus Mere. & Sabb. CH RISTOPHORUS FRANCK, S. Theol. D. & Prof. Ord. rcfellendis Pontificiorum erroribusoperamimpen- dit, ita quidem, ut non probationibus tantüm, fed & ex- ceptionibus advcrläriorum obviam ire contendcrit. Id- A z que