SAM. REYHER. U.J.D. Non tantum Hillor. juris explicavit, fed etiamTitulum penult. Pandedarum, Dc VERBORUM SIGNIFICATIONS tradere coepit, quem impofterum, quamprimum fieri poterit, abfolvere flu* debit. Publicis infuper difputationibus nec non privati* informationibus cupidae legum juventuti prodelle ope- ram dabit. Legit Public^ diebus extraordinariis,nempe Mercurii & Saturni hora I. Facultas Medic a. JOH. DANIEL MAIOR >D. Anatom. & Med. Pra$. Prof P. in declarandis Tabulis fuis Medicinae Pradicae, ad dodrinamde Vulneribus,Ulceribus,acMorbis Continui Disfoluti aliis pervenit, Hi* »taqj proximb fubnedet Vitia Superficiei, & Morbos Anguftiae, cum Inteitiperie- bus, diversä, ä vulgari, ratione explicandis. Ncc non Vitia Loci dein, & Temporis; ut direfl£ poftmoduns ad Morbos Infantum, Adultiorum, Senum, cum Mor- bis Foemineo Sexui peculiaribus,&ad Morbos Hominum certi Vita: generis, illuftrandos perveniar* Docet Hora X. matur. JOH. NICOLAUS PECH LIN, Med. D. & Inftitur. Prof. Ordin. Poftquam meletemata Medica publice pri- vatimqj abfolvit, Hippocratis Aphoriimos dcclarare pri- dem incepit, eorumque vcritatem pofthabita Autoris tanti dignatione hodiernac experientiat cenfurd acftimare. Revirefcente denuo Anno operas Botanrca* frequentarc conftituit, & quid in fingulis peculiare occurrat, exera- plooftendere, Docet hora IX. Facul-