literatürd turciGrsco-profana tumOr ientali aurpicabltur, quae peculiar! fchedula intimabit. MATTHIAS WASMUTH,Hebr. & Or. LL. Prof. Ord. Public^ Le&ionc* Chaldaicas & Targumicas, coe- ptd ratione continuabit, privatim quoque Collegium vcl Accentuatorium, vel Grammatico-Analyticum, pro votis Auditorum quamprimum aperiet. Legit Horl III. pomcrid. DANIEL GEORGIUS MORHOFIUS D. Eloq. & Hiftor. Profeff. h. t. Acad. ProR. quantum per Magiftra- tus negotia licebit» in Oratoriis Orationem [Ciceronis pro L. Maniliä public^ eä qua caepit mcthodo explicare perget, in Hiftoricis, lecula quae fecundum ä Chrifto nato fequutitur recenfebit. Nuper elapfo femeftri tria abfolvit privata, utvocant,Collegia, & hoc aeftivo Logi- cam Oratoriam, ad Orationes tarn facras quam civiles, poeticas inventiones, epiftolarum fcriptionem magno ufui futuram fingulari methodo privatis ledionibus pro- ponet. Exercitia item privata ac Oratoria , Epiftolica,fi juftus Auditorum le offeree numerus, pollicetur.Docet publice hord IX & II. SAMUEL REYHER Ph. &U.J. D. Mathemm. Prof. Ord. Calculum Eclipfiurri Solarium earumqueDelineatio- nem abfolvit, impofterum de Lunaribus Deliquiis co- tumque ufu Geographico ad indagandas longitudinec locorum aget; quibus abfolutis fortasfis Geographiam aliamve jucundam explicabit difeiplinam. Ptivatim de Tachygraphia& Steganographiamilitibusutili, nec non de Calligraphta Romana fiveGeometricaliterarum lati- narum delineatione egit.&porro Volente Deo, Defide* rantibus plura proponet. Legit publice hora X. NICO-