^ - ; . ;4 7r CHRISTOPHORUS FRANCK, S.TheoI. D. & Prof. Ord. in Exegefi & Harmonia Evangelica elaboravit.tan- tumq; profecit, ut brevi toti Operi finem fitimpofiturus. Dehinc aliquandiu fepofita parte Theologiae Exegetica, five Pofitivam, five Polemicam public^ tradabit, prout Dnn. Studioforum commoda poftulare videbuntur: qui- bus & publice difputando, ac privatim legendo infervire paratus erit. Docet horä II. Facultas JuridiccLs. BERNHARD @cl)Ull3/D.& P.P.depofito Magiftra- tu AcademicoadpublicasDifputationes, loco quotidia- narum Ledionum revertetur: defideratum ä fe Collegium ‘ privatum Pradicum, jufto comparentc Auditorum nu- mero, Deo volente, propediem aperiet,&femper feduld curabit, ne ullä in re Studioforum induftriacdefit. Docet hon! IX. SAMUEL RACHELIUS, J. U. D. & PP.deincepsde Pignoribus, Arreftis, Concurfu & Protöpraxia [credito- rum, Jure Hereditario,eoq; Ordinario& Extraordinario, Succesfione exTeftamento & ab Inteftato, Civili & Pre toria, Collatione bonorum , Fideicommisfis: pofthac de Jure ad rem feu Obligationibus inftitutä methodd adurus,& commodis Auditorum, qua pareft fide & in* duftria, velificaturus eft. Docet Hori X. MAGNUS WEDDERKOPF, D. & Cod.Prof in Dis- fertationibus Juris celeberrimi Dni Strauchii explicandis proximo initium faciet. Docet hora 2. NICOLAUS MARTINI, U. J. D. Novell. & Polit. Prof. Ord. Elapfohocfemeftri seftivo,quemadmodumde Rege Romanorum, & Rege Germania,Vicariis Imperii, Hledoribus Ecclcfiafticis & Secularibus, Principibus Ec* A 2 de- ■