in Hiftortam de ufu partium, quemadmodum eas nupcri cadaveris fedio fuppeditavit, volente Deo, editurus eit» Publicavic nuper Meditationen! de Alimenti aeris de- fedu, & vitä fub aquis: Facultas Plrilofophiccu. S AM. REYHER, D.& Mathem. Prof.Ordin. h. t. Facult. Phil. Decanus publice Architedüram civilem ex- plicavit, nec non Dodrinam Eclipfium incepit, quam porro pro viribus continuare & EclipfinproximisKalen- dis Juniis futuram, volente Deo, obfervare & Demon- ftrationibus illuflrare decrevit. Privatim Gcodefiam abfolvit & Mechanicam ferme ad fincm perduxit, Geo- graphiam quoque Generalem explicavit. Impofterum etiam difciplinas ä Dn. Studioiis defideratas fideliter ex- ponet. Legit publice hora X. antemcridiana-.. MATTHIAS WASMUTH, S.Theol.D.&Hebr.ac Or. LL. Prof» Ord. publice pradeget Accentuation» He- braeo-Biblicse dodrinam, velut interftindorum fenfuum Divinorum authenticum principal. Leget publ.ab VIII in IXnam. Privatim quoqj aperiet Collegium Hebraco- Gram* maticum feu fundamentale quod vocarefolent, ä primis dementis facili methodo, ad optatutn fincm» vol. Deo, brevi tempore perducendum_>. D, G. MORHOFIUS D. Elöq» & Hiftoriar: Prof pro duplici, quo fungitur, miniere, de Autoribus Latina: Linguae praelegit, & ad Sleidanum de IV. Imperiis com* mentari perpetuis diiTertationibus coepit, Habuicitcm, ut Collegii fui Decanus, difputationem inauguralem de Varadoxis Ssnfuum, & V. Viris tämRevercndä dignitate, quam eruditione confpieuis honores fupremos philofo-