Facultas Fheologica. C HRISTIANUS KORTHOLT , D. Publice tra- ftare pergetControverfias,qua: cum omnis gene ris Hacreticis & Se&ariis veratCHRISTI Ecclesfix intercedunt: privatim continuabit Collegium Bibücum , quo illuftriora & difSciliora Scripturae S. lo- ca interpretatur , eique junget vel Catecheticum , vel quodcunque alias e re fuamaxime futurum arbitrabitur Studiofa Juventus. Docct publice hora X. PAULUS SPERLING D. Scmeftri hoc hybcrnö Bafilii M. Homiliam contra Ebrietatem , neque minus cjusdcm ex Libanio, Luciano, Anthologia Epigramma- tum, aliisqj tarn Graccis, quam Latinis autoribus excer- ptas Defcriptiones & Accufadones varias dilucida inter pretations explicare co^pit, & Difcurfibus ad hanc rem facientibus illuftrare; ut Studiofae juventuti una cum Grac- carum cognitione literarum (quibus minimi tincfti ac imbutiVirorum doäorum nomen minime pqfsunt tue- ri) inftilletur illa VirtutumRegina Pietas. Hifce abfolutis ad Antiquitatem Ecclefialticam a- pfidemandatam revertetur poftliminio,& Oratorias Ex* crcicationes Ecclefiafticas, in Templo ä Serenishmo Principe höc nomine deftinato, finguhs hebdomadibus bis habendas,D. V. continuabit. Docct Horä ante me ridiem Noni. MATTHIAS WASMUTH, S. Theol. D. & Prof. Ordin. Leftiones Exegeticas in Dicfta Claffica S, Script. Vet. Teft. inftituet, fenfum quorumque genumum, col- latione Verfionum Orientalium, aliisque fu i ns ier- A 2, ineneu-