/ Facultas Medic ds. JOH: DANIEL MAJOR, elaplbSemeftri Le&iones Medico- Pra&icas exorfus,pervenitadDoclrinamdeTu- moribusa Sanguine. Cui mox finiendse, poiteä addet Tradlationemde Tumoribus reliquis, Difputatio Inau- guralis de Amaurofi, & alia quaedam , de Spiritibus, fub Pradidio ejus habita eft. Privatim Anatomen Partium Capitis habuitj & privatim non minusDodrinamde Fe* bribus, quam confcribendisMedicaminumFormulis,aut alterutram, petentibus lubens etiam proponet, Docct publice horä X. antemerid. JOH. NICOLAUS PECHLIN, D. Inftitut, Medic, &Botanices Prof. Ordin. Praeledlionibus publicis autu- mnalibusde Spirituum naturä diffe'ruit, &adexperimen- t'orum regulas deduxit.Menfe Februario privatim exer- cuit Anatomiam fetus feptimeftris. Ineunte Vcrelnfti- tutionum Maebianarum Synopfin propitio auditorio ex- plicare,& vetera novis, novavetenbuSjUtraqueadexpe- rimentorum & veritatis incuderricomparare incepit. A- «Hahebdomadalia Difputationibus ventilate folet, quo melius profedluum ratio conftet. Privatim de fimplic. Medicamentorum facultatibus agere inftituit» paratquc feadBotanicen, asftivas delicias. Facultas Philofophka. SAMUEL REYHER ,Ph. & U. J. D. & Prof. Extr. Mathem.Prof.Ordinär.& h.t. Fac.Phuof.Decan. publi ce Algebrse partem Generalem, cum aliquot capitious partis fpecialis abfol vit>quae reliant, volente DEO, hacx- ftate adjunget, Privatim univerfam Mathelm explicando ° A j & de-