SAMUEL REYHER , Ph. & U.J. D. Mathcm. Prof. Ordinär, publice Trigonometriam abfolvit & Algebranru incacpit 5 privatim Pyrotechnicam & prima Elementa Eu- clidis explicavit« Difputationem quoque de Expugnatio- liibus five Fortificatione’oftenfi va habuit. Impofterunu inle&ionibus Algebraicis perget, privatim veroGeogra« phiam aliasque difciplinas defideratasexpheabit. Docct publice Hora IX. CHR1STOPHORUS FRANCK, S. Th. D. Metaph.& Log. Prof.Ord. tribus prioribus libris Logices praeterito fe- meftriafeexpofitis, quartum, de Demonftratione, proxi mo menfeaddetj &dehinc explicationi Metaphyfices fo accinget. Privatim Collegium Logicum, fimul ac complc« bitur Auditorum numerus, inchoabit. NICOLAUS MARTINI, D.Novell. & Polit- Prof, ab- foluto'de Rep. Operis Ariftot. acroamate, totam do&ri- nam Politicam tabulis compendiofe & fuccinde, juxta me* thodi analyt. leges, comprehenfam, in Civilis fapienti* ftudioforum gratiam denuö ordietur. Nec aliäs Acade mic* Juventutis commodis aut defideriis, quantum reli- quse permittent occupationes, ullo modo deerit. In Polit. praclegithora oftava matutina. GEORGIUS ERNESTUS &Mo- ralium P.Ord. ea, quac in interpretatione librorum Nico- machiorum reliant, abfolvct,iisque abfolutisvidebitan a« liaratione commodis Dnn. Studioforum infervirc poflit. Privatö quoque Collegiö abfolutö aliud inchoabit. Po« cpbit publice horä pojncridiana II.