Facultas Theological P ETRUS MUSiEUS,' D. Praeterito femeftri lo cos Theologicos, dudu thefium fuarum, paulö di- ftindiüs &copiofius tradavit, cum ita auditoribus fuis videretur. Abfolvit locos, de Scriptura Sacra; de Deo & S. S. Trinitate j de creatione, Angelis & providen tial Dei j de creatione hominis ad imagincm Dei; de peccato originali & aduali, ut & de peccato in Spiri- tum Sandum. Inchoavit locum de duabus Chrifti na- turis, & und ejus hypoftafi« Perget in his praelegendo, & quam tnaxim& fieri poteft, reliquos locos proximo feme ftri abfolvet. Bis ctiam loco ledionum publicarurnik fputayir: Semdle Scriptura Sacri; & iterum de Deo STSTsTTrinitate. In pofterum fubinde praslediones ali- quöTdifpütandi exetcitio interftinguet. Privatim qua:- ftiones controverfas per totam Theologiam enodabit, fi is fuerit Auditorum numerus>ut operas pretium efle fa- durus videatur. Praelegit hpraX. CHRISTIANUS Kortl)Olf/D. quemadmodum ha- denus in Locorum Theologicorum praeledione id ope- ram dedit,utdodrinam de Scriptura Sacra DEOqueTn- nuno perfpicue&cum cura proponerct,fic eadem rauo- ne capita etiam reliqua inpofterum dante Deo, per eque- tur. Nihil quoque magis in votis habet, quam ut e- fpondentes nondefint,qui ipfius defidenum per i fjuta- tiones publicas Tradatum dejyita& mortbus Ch»ftu- norum veterum edendi adjuvent. Docet pu - ra IX. ' PAULUS SPERLING,D.adversäimpeditmvaletudi- ne, morbique, nec fimplicis iftius.vchcmem.a fepius rc - ’ * )(i curren-