SAMUEL REYHER, U.J.DMathem, Prof. Orditr, prxterito femeftri publicfc Gcodxfiam abfolvic& Trigono- mctriamincepit,quam proximo femeiiri abfolvere cona- bitur. Privatim Sex libros priore* Euclidis cum Archi- tedura Militari defenfiva; necnonMechanicam & ASiro- logiam expltcavif. Impofterum quoque in proponents variisdifciplinis mathematicis occupabitur. Publice legit hora IX. Ci£SO GRAMMIUS,Ph,&Med D.Phyficx & Grate, L.Prof, elapfo Seme 'T:ri Dodrinam de Affedionibss corp. nat.atque ita Phyfici n Generalem abfolvit. Ad Specia- lemdeinde progreftusdeMundo, Coelo ,Stellis,earumq; Affedionibus, Elementis, Alteratione, Generat; & Cor- ruptione,Miftione,Temperamento,Putredine; deMe- teorisitem tarn ingenere,quam infpecic deigneis &ae- reisegit. In pofterum, quantum per ProRcdorattis oc- cupatione*Iicebit,reliquam meteororumdodrinam per- texet,&ad corpora perfede mixta fe conferet, Phyficam fpccialem,fi fieri poteft, ad finem perdudurus, Docct hör. Il.pomerid. CHRISTOPHORUS FRANCK, D. Mctaph. & Log. Prof Ord,in Metaphyfitis prope finem pervenit, quem ubiattigerit,Logicampublice proponet: jamqueadpri- ratum Collegium Logicum pariter, ac Metaphyficunfdi- ligentiores Philofophix Cultores invitavit. NICOLAUS MARTINI, D. Novell.& Polit.Prores- for, in operis Ariftotclici de Rep. interpretationc, cotpra_. methodo porro progredieturoperatn daturusfedulam,ut intra breve tempus, ftadiohocfelicitcrdecurfo, ad dodri* nx civilis univerfx, fuccindis tabulii juxta methodi analy- ticx leges comprehenfx expofitionem revertatur. Nihil