Facultas Medical CASPAR Stotfj/Med.Prof.Pr. abfoluta haflenus Dodtrinade Febribus turn Continuis turn intermit tcntibus in Ideam Medicinae Pr. Ionftonii, cu m difcentibus id ufui & gratum magis videatur, Compendium Pradiicum aliud, quod Recentiorum inventis Anatomicis, aliisq; principiis magis demonftrabilibus nititur, adeoque Cla- riffimi Sylvii Ideam Praxeos Medicae, quae in omnium mo do manibus non immeritö verfatur, public^ b. c. DEO praelegere animum induxit, non negledturus do$rinam antiquiorem> fed quoufque eacum recentiori conciliari poffit, aut quare ab eain aliquibus recedendum, fideliter demonftraturus- Praetcrea,ut nuperrirn& caepit, Cafus fubinde Pradticos Auditoribus proponet, oblatafque eo- rum refolutiones, & propofita abiis remedia, formulas- quemedicamentorumcompofitorumdebitafidecornget atque emendabit. D.JOH. DANIEL MAJOR, Anatom*& Botan.ProLL. FitiiendaepropediemPathologiae Medics Odium,The- 0~?L ac Demonftrationemlnftrumentorum Cnirurgico- r . LI*