Facultas Theologicju. P ETRUS MUSjEUS S. Theol. D. Sc Prof. Ord. etfi practerito femeftri magiftratum geffit, fuo tarnen haud defuit officio Profefforio, fed quo- ties per occupationes licuit,animum ad publicas praele&i- onesrevocavit,nifiquod fubind ( eimpeditusconftanter iis inhaererenonpotuerit. Nunc cum proximadie X.April. onerofam magiftratus provinciam fit depofiturus,poft- hac docebit eö diligentius,fi DEUS vires fuppeditet, & pu blic^ quidemcxamcn errorum Calvinianorum coiitinua« bit, fedita, ut per vices, &hebdomadatim adbihorium, etiam thefesper to tarn Theologiam, easjque fi placet > ty- pis; impreflas^äddifputandum fit propofiturus* Quique collegiumTntehäc a le privatum petierunt, fi perftantin fententiä, eorum deßderia non morabitur. Pratlegit horalX. CHRISTIANUS Jf erhoff/ D.&Prof.Ordin. abfolu- taha&enus, publicispradeßionibus, Articulorum Smal- caldicorum parte prima & fecunda, dehinc interpretabi- tur, quasreftatj partem tertiatm Inprivatis lcftionibus, fintto Controverfiarum collegio, Studioforum voluntati acdefiderio feaccommodabit. Docetpublice horaX. PAULUS SPERLING, D.& Prof.Ordin. abfolutotan- dem PenfoAntiquitatis Ecclefiafticae,adgrefsusExplicatio- nem Inftitutionum Catecheticarum D, Conradi Die- terici , cum librum iftum in omnium manibuj non verfari intellexiflet; feriem tarnen Locorum, quos vo. cant, CommuniumTheologicorum, ineocontentorum deincepsperfequetur,vel aliam forte commodioremüta quidem, ut rem ipfam,de quätraftandum eft, perfpicue & ' bre-