Facultas Juridical, E RICUS MAURITIUS ,D*& Facultatis Juridi cal Prof. Primarius, expeditis primis anni hujus menfibustitulis XXII, Pandedas, el qul fecit ha- ftenus ratione, interpretabitur. Neque committet, ut Studiofa Juventus ,etiam in aliis Studii Juris parti - bus ipfius operam fruftra defideret* SAMUEL RACHELIUSD*Jur* Nat.& Gent, p p Proredoratum Academic propediem ingretfiirus, tantam dabit Studioforum commodis publice dccendo atqucdifputando, quantum otii publica negotia indul- ferint. Sed neque privatam operam denegabit, fiqui il ia fe ufuros asquis conditionibus conftituerint. MAGNUS ^33ct>betfopff/ D. Cod. Profefl. P. brevi Regularum Juris expheatione abfclutl, Codicis praele&iones incipiet, el methodo, ut notatu magis di - Lsc leges folide explicentur, & quaHn ufu obtinent quxttiones decidantur. Privata quoque Juris collegia continuabit, & iis in gratiamDnn. Studiolorum difputa- torium 5 ut vocant, adder* Facultas Mediou Vemadmodutm juxtapublicatum menfe Odobri Concilium ternas elapsl byeme Confultationes V^piiblicas,primamdeCafu aliquo Affe&us hypo- chondriaci & feurbutici, alteram de Febrepurpurämilia- ri; ter-