Facultas Theologiau P etrus musüus d. p«g«“> «f Neftoriand 8t Eutychianü 5 Poftea re- dfbitadleaionesdogmaticas.&perviceii u- aitores fuosquoque difputaudoexercebit. Privatim hucusqueprslegitdeDci attribute,providentiä 8t o- peribus: pofthfc difficileargumceimmd.ammai j lia'ae immortalitate 8t viribus Iiberi qas arb tru t IS t Properabit autem adfinem ,fi Deus volet, & Jod nonnu P Ui3 promifit eoUegium contra P to«. nianos, fipluresadeorumnutnerum ftadjunxenn , aU ^nCHRI3T! AN US 5?ortf)OU / uticontrover- Cas quardeSeriptura Sacra , Trinitate, Dmn.tate mterced'unr'jfupeHorlbus kftionibnsabfolvit: fic in ceterisenodandiseademmethodo perget Privatim, adfuiemiam perdufto collegio quo Loci Theolo gici fuot explicati, docebit quidqmd e re me futurum judicabit Studiofa Juventus. Continua bit item Difputationes deLeäioneScnptura: acrae in linerns vulearibus. Docetpublice hora ja* PAULUS SPERLING D. Semeftr. hoc H.- herno Academic Pro-Rcäor.&FacultatisSuaiDe-