v SAMUEL RACHELIUS, D. Juris Naturss & Gentium P.P. abfoiuto jam Inftitutionum Juris Civilis Ro. Libro I, reliquos etiam fedulb & fideliter interpretabitur, oftenfurusprater alia, ubi fint Ju ris Naturalis veftigia, & qus fmt Juris mere arbirra- rii: atque exhis quse ufuobtincant, quaeve fint fuc- ceffu ternporum mutata, aut penitus antiquaia: ied necjue disputaturis } aut aiioqui opera Tua privatim ufuris defuitunquaro,nequedeerit. Docet Hora X. JOHANNES 0i&Wcncf / P*P* Difputatio- nesfuasadL«ftituta,uti.& Epitomen Novellaruin ad ordinem titulorum , quem obfervant Inftitutio^ nes, compofitam,quam bautita pridem coepit, pu blice conunuabit j Privatim etiam, fiqui erunt ,qui id defrderaverint, porro opcram iuani conimoda«’ bit. Facultas Medical* v CASPAR / Med. Pr. Pr, 8c perinftam .femeftre Faeult. fuse Decanus, preparandi Chymico artificio fimplicia tarn vegetabilia 8c ani- inalia,quäm mineralia dodtinameä, quacoepit, me thod© continüabit, nempe ut preparation« funda« menta phyfica, & ufum Medicum preparatorum, (unacumcautelisj ficubi ce neceflarie videntur)& ®®udüm operandi eorum in corpore humano, quä fieri