Facultas Theological ETRUS MUS&US.S. S. Theologie D.& Profeflor Primarius > Locos Theoiogicos, ut Superiore Se- meftri, quantum per valetudinem licu- —■=-—=—iljtj interpretari coepit ; ita eosdem por- rb Publicis Praele&ionibus D. V. explicate perget. Sed& DHputationes pro veritate 8c neceffitate Re- ligionis Chriftianse continuabit. Privatim peten- tibus nec leftoria nec difputatoria collegia, cujus- cunque argumenti, negabit. . D. CHRISTI ANUS JfortJoft/abfolmis,per DEI gratiam, qu* cum Pontificiu, Reformat«, 8c Socinianis nobis intercedunt controvert!«, a eas nunc porrd progreditur,annuente Domino, lectio- nibus publicis difcuticndas,quae äSwencfeldianis , V V eigelianis, Menoniftis,Da vid*Georgianis,5^c* led «ScrecentisfimisillisTrementibp(ÖUäcfettt)limi i ß m quefanäticis Ecclefia: CHRISTI moyentur. er- Tequetur item, fi Deus voiuerit, publicis dilputa- tionibus matcriam de Variis Scripture facr* edmo- nibus } eaq-, ad finem,qui imminet,perduää deletio ns Codicis divini in linguis vulgo cognitis Mgit*}- er iv