D. JOH: DANIEL MAJOR, Anat, & Rotan.P.P. & inftante femeftrihocDecanus, Temporis ratione rnoai- tusBocanica tradabit,diebus confuetis Hora IX. maturi ng Privatim quoque defiderantibus Curtoforum Ani- mis, fubjeda fubminiftraturis,Experimenta Chirurgiae Infuforiae monftrabit, Eacultas Philofbphic&_>. A DAMUS TRIBBECHOVIUS PH. M. Prof. Hifto^ riaeSacraeSc Profanae, proximo femeftri Decanus, pertexetvolenteDEOperSeculumV. ( quod ferme jam attigit) Hiftoriam Casfarum, quaeque ad Rempublicam fpedant, Haereticorum item & Conciliorum, nec non Dodorum ac Scriptorum Ecclefiafticorum, ut & Pon- tificumRomanorum: Atque illa quidem publice me', thodo hadeiuis confueta pertradabitj privatim com- pendio edifferetHiftoriamuniverfalem tämfacramqi;äm profanam, prout de tabula iiuper fignificavit, facrairu diebusMercurii &Saturni, Profanam reliquis ex hebdo- rnade diebus propofiturus, Docet horal. MATTHIAS WASMUTH, D. Hebr. & Or. Ling. Ord. Theol. extraord.Prof progreflus eb hadenus in Sy» riacis,ut intrapaucas feptimanas abfolvi pofTint} iifdem fubjunget ,exvotö Da. Auditorum civciigAitoyAuiTlotylAcdv, Arabicapublicb: privatim verb Hebraifmi firi praecepta vel Grammatica vel Accentuatoria, prout Auditorum tu» lerit ratio, explicabit. Docetpubl. hora Vill, DANIEL GEORGIUS MORHOFfUS D. Eloq. & Poet. Prof, perget in expüeatione Thebaidos Statianae. Privatim quoque ,abfolutis duobus Collegüs, Oratorio P radier