flderabitur jlibenteraperiet: & neullain re Studioforum dilkentiae defit, feduld Temper curabit. Docet hora II ° SAMUEL RACHELIUS D, reliqua Libn Term O- perisGrotianide Jure Belli&Pacis Capitailluftrabit, to- tique Operici-rca feftum Pentecoftesfinem imponerelat- aact: quo cum Autor piaeter Jus Naturae & Gentium e- tiam Juris Public! praccipua fe exphcaflc in frontjfpicio profireatur, non alienum fuerit, a theft ad hypothefirL. trän fire, & > adhibitoinhuncufum AURELE BULLAi tex tu, hadenus Imperii Germanic! publicum jus publice do* cere* Docet HoraX. , A n S. H. SANNEM AN, J.U. D. & Prof.Ord. primaftatin» poftFeftumPafchatoshebdomade,InftitutionesImpena- Lfuccindeinterpretariaggredietur, &de fingulis ma- teriis,ubiexplicatefuerint,breves t ie es, q quam, dTputandasproponet Privatim nec egendo nec difputando petentium votadeftituet* Docet hora III. JOHANNES ©C^WCncf/ PP- Poftquam quae reft nt Novellarum prxlediones abfolverit, promilftm omnium Novell arum Epitomen publice proponet 5 Privatim m dem, uti adhuc fecit, ficaliisetiam petentibus fuam ope- ram Ted-ulö locabit. Docet horä I. Facultas Medice D * CASPARMed, Pr. Pr. Ordinaria prxkaio* ne, abfolutä terminorum Chymicorum exp ic« ne, ipfas Telecftiorum Medicamentorum preparation s proponet, eä methodö»utfundamenta iftarum praepara tionum Phyfica fimul edoceat. Privatim captas opera- donum Pyrotechnicarum demonftrationcs contmuabit. Docet hora X. Aj D -I°-