PAULUS SPERLING, D. Ampl.flimaH*. refcon StConciliorumfpatia ingreflus quamvi« grav.f- fimi feminibus morbifubinde recrudefcentlbus, tin- tumconficcre curriculi, quantum qu.dem volu.t, non pooler it, fed in Tertio Ceculo rubf.fter= 1 .emponq, ce- derecoactus fuerit Xinpofterumtarnen, CHRIST O uivante» & ad portum lamtatis plenö provehento, curfu aheriore ,qux reftant, ita feexadurum fperat, ™ exadofemeftri jam inftante, ä metipropofna non oroculfit abfuturus. Sed, qma^sTaßoAfl jraviw yAvxw, ac viciffitudo animos deledat, fimul etiam, ne Exe- petica Theologis pars omnino ceffet, Epiftolam D. lauliad Galata S s explicable neque minus ad Oraton* fcclefiafticacExercitiahac aeftatele accinget. Facultas Juridica» E RICUS MAURITIUS D. kaionesPande. darum publicas, & pnvatas Juris I ublici conti- ■„„bk/Sed&ßquipabhccMtpn™«^ tarevoluerint, quantumquidempernegotiaMa- giftratus Academiei,licebit,eorum vom non deem SAMUEL RACHELIUS D. in Hogonis Grotii de Iure Belli & Pacis praclaroOpere mterpre. tandoftrenubperget,ipfumquetextum. uo eip't.P' 0 thefibus publicis difputationibus excutiendum propo ne i modo illi fibiqne non defuerint n. qui Refpon- den ium partes fuftineant. Privatim Pandeftas ^- rirXacpertraftare conftituit, tradituroatotiu» Opern Z:X, fingnlorumTimlorum pmcipuacaphaat*