HISTORIA METROPOL. ECCLES. IIP SAL. 45 diuites fuerant, et quanta pompa regnum circuiverant, sed quae fuerat eorum pru dentia, quae iustitia, quae modestia, et quam cumulata fuerant in cis omnia genera virtutum: haec si perpenderit rex et qui priuatis consiliis eius praesunt, non dubito, quin, reuocato tam durae exactionis praecepto, et subiectis populis integra libertas et generosis principibus inviolata honestas conseruetur: si vero haec nostra consilia minime admissa fuerint, testem invocamus Deum, quod praesentissima ruina (quae ob ea onera huic regno incumbit) numquam nobis, aut coëpiscopis nostris iuste pos sit imputari: futurum est enim, vt rex et fratres eius, si Deo et ecclesiae rebelles fuerint, totam Suecorum monarchiam in irreparabilem desolationem involvant. Haec pontificis verba Torchillus, attentius quam benignius audita, modo quo non debuit, auribus regis instillauit, parumque abfuit, quin rex archiepiscopum et episcopos regni (qui se pro libertate nobilitatis et totius populi viriliter exponebant) in capti- uitatem redegisset. Verum eam temeritatem, in ecclesiae suae ministros commissam, offensa diuinitas scueriter et celeriter vindicauit: quippe post violatam ecclesiae li bertatem et extortam a clero contributionem, Birgerus et fratres cius duces tam turpi dissidio in mutuam perniciem ruebant, vt humanus animus audiens vehementer inhorrescat *), siquidem fratres regem regno, deinde rex fratres foedissimis insidiis vita priuauit, et hunc Torchillum, sacrilegiorum suasorem, capitis truncatione punivit c ). Postremo populis terrae non ferentibus tam facinorosum sanguinarium, Sueciam re linquens in exsilium abiit, vbi ignominiosae vitae taedio defecit, Qcciso interim (ob paterna scelera) vnigenito filio eius Magno, in spem regni in Suecia relicto. Itaque infelix Birgerus, dum Dei ministros (quos propter optimum dominum eorum vene rari debuit et in libertate conseruare) persequeretur et ecclesiasticam auctoritatem contemneret, factus est tam vilis, vt ab omnibus contemneretur, immo vsque in sempiternum obscura erit memoria eius, qui se voluit partis sacrilegio opibus illu strare. Prius tamen quam haec scelerum portenta ex radice in publicum erupissent, diuina benignitas Nicolaum pium pontificem ad illam aeternam domum (in qua sunt entia optimam et sempiternam vitam ducentia) euocauit, anno post natum Christum M.CCC.V. secundo nonas Februarii, cuius sepultura est in ecclesia Ypsalensi. Anno proxime praecedenti nata est diua Birgitta prophetissa, per quam vbique in sua pa tria atque in vrbe Roma, ferusalem, Compostella et Barri, Cipro, Neapoli magna mirabilia tofi mundo reuelanda fecit altissimus, qui eam in sponsam suam elegit, vt patet in vita eius d ). De discordia Regis Birgeri et fratrum eius, miserabili fato peremptorum ex radice, in historiis nostris Gothorum et Suecorum latissime ostendimus e ) et dein ceps in sequentibus capitulis ostendemus, vt vnusquisque Deum amet, timeat ac ve neretur, ac eius ministros, ob honorem magni domini, cui stabunt, inoffensos viucre permittat, nisi velit foedam detestabilemque post se cl posteros suos relinquere memoriam, sempiterna infamia cumulatam ac duraturam. Zi) Ericum Olai sequitur auctor, quamquam interdum ultra provehitur. Haec enim Ericus: ”Dicunt qui dam, quod Tvrgillus, vel ob statum proprium post secundas nuptias excellentiorem , vel partem Regis nimium favorizans, ad inulta gravamina re gnicolis imponenda, Regem induxerit informando, sed et sua temeritate quasi adime imperans imponendo; ideoque omne meritum, favor et commendatio, iu priori suo regimine conquisita, in multum ranco rem et displicentiam transierunt. Tunc enim ra tione Reginae, importabilibus tribulis et exactio nibus, propter nuptias tam magnifice celebratas, gravabatur communitas. Tum coepit dissentio inter ecclesiam et coronam, quia Regales ecclesiam Tom. SII. secularem et claustra tributis et exactionibus subje cerunt.” Cfr. Ebronol. XVI. c) Scii, anno 1500 d. !0 Febr. Testamentum Tor- chill i c. a. d. 9 Febr. datum vide in Diplomatar. Sv. I. p. 4G0. De truculenta nece addit Er. Olai ”Haec egit in eum R. Birgerus consilio fratrum suorum Ducum, nesciens ad quem finem tenderent consulentes, qui eodem anno ipsum Regem capti varunt, consiliariis destitutum.” d) Ante oculos habuit auctor vitam S. Birgittae abbre- viatam, ad calcem Revelation, it. Processum Canuniza- tionis nec non Legendam in Breviariis Svccanis obviam. r) Cfr. Ejusd. Hist. Lib, XX, Cap. 20 sq. II. i2.