PEÆFATIO. V involucro e corio facto*). Sunt quinque folia dupla eo ordine collocata, ut primum sepa- ratim iaceat, reliqua perplexa, (ut ex. gr. alterum paginas contineat n. 5, 6 et 19, 20); qui quidem ordo foliorum jam primo scriptori debetur, ut infra e codicis descriptione elucet. Cum liis foliis num plura olim coniuncta fuerint, ut igitur pars tantum majoris cujusdam libri codex esset, iam non potest investigari. Argumentum et manus diversae. I:o. Primis duobus foliis continetur index paparum ab his verbis incipiens: Hic describuntur nomina Romanorum pontificum ... sanc tus Petrus sedit XXV annis, mensibus VII, diebus VIII . . . ultimus nominatur Clemens **); iam ab Urbano (IV. 1261—64), qvamdiu regnaverint singuli, indicari vulgo desinit. Tres ma nus hic discernuntur, quarum prima omnia fere scripsit, desinit enim demum in Bene dicto [XI. 1303 Octob.— 1304 Jul.]; ex iis tamen, quae hic infra in eorum manibus, qui Chronicon 1160—1320 exararunt, discernendis retuli, intelligimus illum, qui ea scripsit, a. 1314 etiamtum vixisse. — Secunda manu scripti sunt Clemens [V. 1305 Jun. 1314 Apr.] et Johannes [XXII. 1316 Aug. — 1334 Dec.]. Pæne eadem aut saltem eiusdem æta- tis ea manus esse videtur, quæ veteris Chronici archiepiscoporum alteram partem dimi diam (i. e. annos 1291—1305) exaravit. — Tertiam manum agnoscimus in Benedicto [XII. 1334 Dec. — 1342 Apr.] et Clemente [VI. 1342 Maj. — 1352 Dec.]. Eadem fortasse ma nus infra in Chronico 1160—1320 in columna annorum numeros 1315—1343 addidit. II.) Tertium folium continet nostrum Vetus Chronicon de Archiepis copis Upsal. Ibi duae manus dignoscuntur, quarum prior prope totum Chronicon scripsit et desinit Johanne episcopo Aboensi Upsaliam transducto an. 1290 (vid. infra pag. 98 not. b); ut iam dixi mus, eadem hæc manus prima est in indice paparum. — Altera manus reliquam partem parvam an. 1291—1305 scripsit ac præterea (ut pag. 98 not. b. annotavimus) in anti quiore parte omnia addidit, quæ parenthesi inclusa sunt, h. e. annos, quibus singuli Ar- chiepiscopi mortui sunt; at cum prima manus annotavisset, quo anno (sc. 1289) mortuus esset Magnus Bosson, hæc diem adposuit. Simul manus secunda, id quod docere præ- termisimus, in praecedenti rem correxit; cum enim in nono archiepiscopo, Fulcone, prima imprudenter scripsisset: ”Bæremi cum gregibus ”, secunda ultimis duobus verbis in ductis adiecit, quod rectum est: et Grenby. Hanc autem secundam, ut supra diximus, eandem esse opinamur atque secundam in indice paparum, quodsi ita est, hæc continuatio Chronici an. 1291—1305, qualis hodie exstat, annis 1316—1334 scripta est. III) Priore pagina folii quarti Catalogus regum Sueciae continetur, qui supra in Tomo I. 1. n:ro XI. allatus est. Quinque autem manibus scriptus est, quarum prima, quæ eadem prima est in indice paparum et Chronico Archiep. pleraque peregit desinens a Magno rege Ladulas (f 1290). — Secunda additum est: Vicesimus tertius Byrgerus rex. XXIV. Magnus Svecie Norvegie et Scanie rex. Illud autem Scanie rex documento est ea post annum 1335***) scripta esse. Manus quidem non dissimilis est secundæ illius, quæ est in Chronico Archiepiscoporum; saltem non multo recentior est. — Tertia manus nomina Alberti et Erici addidit; scripsit igitur post a. 1396, quo declaratur error ”Alber tus filius Henrici”. Quarta denique manus Christophori nomen, quinta Caroli Canuti filii adiecit, quo aetas utriusque annotationis intelligitur. IV) Reliquas tredecim paginas continent Incerti scriptoris Sueci Chronicon 1160—1320 f), quod supra typis exscriptum est in Tom. I. 1. n. XIX. p. 89—93. — Sex in illo manus discernunturff), quarum prima (quae ipsa prima est in indice paparum, Chronico archiep. et Catalogo regum) maiorem Chronici partem confecit; nam continuo ordine (pag. 8—17) scriptis numeris annorum 1060—1314, idoneis locis res aliunde sumptas adiecit, quamobrem multi anni vacui sunt: ultima est annotatio ad annum 1307 atque a verbis Tyrgillus marescalcus desinit.—Secunda manus adjunxit numeros annorum 1315—1343, quo ipso anno id fecisse videtur, quia non addidit annum 1344,_cui spatium in postrema pagina non deest. Cui opinioni literæ non refragantur, ceterum (ut supra diximus) con veniunt cum ea manu, quae in indice paparum tertia est, cuius quidem additamentum intra *) Verisimile est illo-tegumento librum, ubi ad Bibliothecam nostram pervenerit, ornatum esse. **) Scii. Clemens VI. 1342—1352. Ut sub oculos cadant, quæ de aetate singularum manuum conclusimus, in sequentibus ad nomina paparum numeros et annos, quibus regnarunt, uncis includemus. ***) Cfr. quae annotavit Hilde brand in diplomatario Svecano, IV. pag. 279. f) Paginas 8 —17 anni 1060—1322 occupant, reliquis autem tribus paginis anni 1323—1343 soli continentur, quia majus cuique anno spatium est tributum. ff) Priores huius operis editores hoc in ïomo I. non significarunt, quippe qui ipsum codicem tum non reperirent editionemque Celsii sequerentur. Tamen non tam accurate, quam ille, annotaverunt omnia a manu prima aliena. B Tom. III.