ËRICI OLÀt îSt num, reducendi Sveciam ad pristinam libertatem. Hanc igitur .intentio-* nein suam coram Consiliariis exponens, hortabatur eos, ut et ipsi simili ter curn ipso manus darent. Dicentibus autem illis, nullo modo id se fa cere posse, eo quod Regi praestiterint hoinagii et fidelitatis juramenta: re spondit, Regem juramenta praestitisse majora, et nulluin vel in minimö implevisse. Et cum multa Regis crimina, multas injurias et gravissimas ejus molestias explicasse!, quibus se indignum reddiderat regia dignitate , suasit, quod Consiliarii ab ejus obedientia se subtraherent, et hoc ei per litteras significarent. Illi constanter negabant , asserentes se nullo pa cto recessuros a Rege. Juravit igitur Engelbertus, aut eos debere consen tire cum eo, aut bonis privandos et vita» Tunc illi jurabant, se velle fo vere regnum in jure suo, et Ertgelberto in defensione regni fideliter âd- hærere. Concepit igitur Engelbertus formam scribendi, per eos, Regi, fë- citque scriptam per eos continuo sigillari, quam acceptam per manum ser vi sui direxit ad Regem. Inde reversus ad Rfngstadhaholm, acceptavit castrum ab Henrico S tyk e , transiens mox ad Ståkeborgh ro), quo confugerat Johannes Vale de Ko- pingh, et in primo colloquio castrum accepit. Scripsit deinde Ostgo^ this, Ut obsideant Stå keholm x), quod habebat quidam Dacus, Lage Rodh nomine y). Quibus occurrentes servi ejusdem, captivati sunt pene omnes, deinde, obsesso castro, firmatae sunt treugæ ad festum Martinis). Pars autem populi Ostgothorum, Duce HermannO Berman, accessit ad castrum Rumbloborg o), quod tenebat ad manus Regis quidam Hr. Otto Sriâps. Exactus autem, ut castrum traderet nuncio Engelbert!, proterve respondit hoe minime se facturum. Tunc igne submisso in quatuor par tibus, vix tandem vita comite nudus evasit A). Combusto igitur castro , processit exercitus versus Trullaborg c ), cujus Capitaneus erat Hen- ningh van Lenken J) qui difficulter impetrato quod, salvis bonis suis et vita, ipsis fortalitium assignaret, egressus est inde, quo consummato per ignein, dirigunt gressus suos ad Pikzborgh e )» Quo destructo, tran siit Engelbertus ad Örebro, datisque Capitaneo M. marcis, acceptavit id, indeque progressus ad Axawald /), obsidione ligavit. Occupabat hoc ipsum Dacus quidam Hr* Anders Nilson. Constituit igitur Engelber tus Capitaneum exercitus Ericum Puka, dans ei Vestgothos ad obsidio nem castri. Scripsit interim Engelbertus Vermelandis, ut in negotio regni SC ex hibeant voluntarios et fideles, dato eis Capitaneo quodam Petro Vlffson. Qui collecto exercitu de Vermelandia, debellavit et devastavit tria castra per Dacos occupta, videlicet Edzholrn g), Agneholm et Dalaborghug)» Engelbertus interim in persona transivit ad Oppensten A), cujus Capita neus erat Alemannus quidam Morten Graabo, nomine Comitis Johan nis i). Hic, conservatis sibi vita et bonis, castrum tradidit Engelberto, et hic consequenter incendio evertit atque consumpsit k ). Cum autem tenderet ad Grasten /), Præfectus illius lôsse Laurenzson Dacus, rebus suis U>) OstroGotlnæ. x) Juxta urbem Westerwik. y) Cod. 4. Longeradh. •£) D. ii Nov. tt «) Prope Junecopiam. Q S vel liice : kom knäpt undari hied lifvet. fc ) In Kougahärad Smolantliæ. ä ) Von Lanken. Chrom Rhythm. e) ln territorio Sunnerbo Sliiolàndiæ. J) In Wallaharàd , WestroGothiæ. a) De situ horum castrorum in WeströGothia Dalia cfr. Chrüft. Rhyllun. 1. c. p. jn, in notis. h) In paroecia Lânghem , WestroGothiæ. {i Johannes de Ëberslein, de quo supra p. 127. 1) Cod. 2 . destruxit. /) In paroecia Ôrby, WestroGothiæ»