ab Anno i544 ad ann. i54'5. 121 erat verbum. Ita subtiliter & magistraliter exposuit, quod orrmes qui eum audiebant, se nunquam hominem taliter & tarn sapienter loqutum fuisse asserebant audivisse. Delude accedens ad monasterium Vazsienense cum per- veniret ad Skæningiam, depositis ealciamentis, & sic omnino nudatis pedi- bus ambulans venit ad monasterium, cum tarnen tota terra operta erat ni- ve, quasi usque genu, ac eciarn illo die tarn intensum erat frigus, quod per totum annum ab ante intensius non fuerat. Unus vero canonicorum, qui eum sequebatur de Lyncopia, genuflectens pro eo, lacrimose rogabat ne se interficeret, cui benigne ac jocose respondit dicens: Vade retro Sata- na. & sic ambulantes per viam errabant de via recta, bene per unum mil- liare, non tarnen desistit ab incepto proposito donee ad monasterium per- uenit. Tandem altera die venit in loqutorium fratrum, narrans Confesso- ri & fratribus secum existentibus caussam sui itineris & deuoeionem, quam habuit ad matrem nostram S. Birgittam, ac quaies gracias Dns. Papa de nouo fecerat ordini S. Saluatoris , ac eciarn de statu Piomane curie. Sed inter alia narrabat quoddam miraculum, quod secum Deus fecerat propter mérita S. Byrgitte. Ipso enim, in die S. dementis, existenti in mari in-Nov, *3. ter Pruciam & Sueciam suborta est tanta tempestas in mari, quod onmes de vita desperabant & frequenter cogitabant naute merces eiicere in mare; sed ipso prolribente dixit: commendamus nos, fratres, auxilio S. Byrgitte & faciamus ei votum, quod ipsius limina visitemus quanto cicius veneri- mus ad portum Sweorum. Omnibus autem hæc voventibus & promitten- tibus, ipse non vigilans ne que dormiens, sed quasi in spiritu raptus vidit se esse in quadam capella, ubi quidam sacerdos in summo altari celebrauit inissam, & ad dextram altaris vidit unam personam viduali habitu indu- tam cum mantello nigro & tunica grisea & albo peplo in capite, & retro earn stabant fratres & sorores orantes. Ipse autem, accepta candela arden- ti, venit ad altare adscendendo per aliquos gradus & fixit candelam in cor nu altaris & sic recessit, & continuo in se reuersus vidit omnem illam tempestatem cedatam, & glorificabat Deum & gloriosam sponsam suam, qui per ipsam talia operari dignatus est. Tandem veniens ad Vazsten. & intrans capellam, reperit earn in eadem forma, qualem viderat in mari , & sic magis certificatus de visione, sciebat se propter mérita S. Birgitte fuisse liberatum. Deinde mansit ibi per unum mensem , & fecit ibi aliquos actus, assu- mens illam epistolam: Nolite prudentes esse apud vos met ipsos, valde so- lempniter, & commendans abnegacionem sui liberi arbitrii, & de ordina- cione diuerse caritatis. Dixit eciam familiariter Confessori nostro Gene rali, quod frequenter consolabatur per visionem, per S. Byrgittam, & pro pter hoc promisit quod lahoraret pro dilatacione ordinis S. Byrgitte, in quantum posset. Item eodem anno, in nocte prsecedente octauas epyhanie obiit soror j« n . is. Christina Rörikxdottir, decimo anno a professione sua. Hæc virgo erat & bo ne conversacionis, sed ad ejus majus meritum, in sexto anno professionis sue infecta fuit lepra, in qua finiuit vitam suam in magna pacieneia. Item eodem anno circa festum Purificacionis b. Virginis reuersus est F e br. 2 . Dn. Tyrrerus de Parisio, portans secum libros, quos ibi emerat, videl. Catho- licon, qui constatât . . nobilos, & Dictionarium qui constatât .... no-