XXIV. DIARIUM WAZ STENEN SE ii6 Anno Domini MCDIII. Febr. 2. In purixicacione beate Virginis Marie introducte fuerunt 5 t consecrate duse virgines, videlicet soror Ingeburgis Johannis soror Confessoris Genera lis. Et soror Ramburgis Andrissa dottir, per Dn. Kanutum episcopum rebr. 5. dyocesanmn. Et in crastino purificacionis , videlicet die Blasii resigna- vit soror Ingegerdis Knwtzdottir o ) officio abbatissali , in quo steterat XX Febr. 5. annis a consecracione sua. Et in die sancte Agathe virginis proximo , per conventurn electa est soror Gerdika filia Hardlevi Boikz de Skæningia & die sequenti in choro soromm cum omni solempnitate est consecrata per Dn. Kanutum episcopum dyccesanum. sept. Sa. Item , priori anno circa festum Michaelis duo fratres, videlicet frater Ericus & frater Thorirus transierunt versus Romain pro aliquibus negociis monasterium nostrum summe tangentibus. Quibus expeditis Dns. Ericus rediit & alter, videlicet frater Thorirus cum fratre Luca transmit Floren- ciara ubi inceptum fuit monasterium prope ciuitatem in Castro, quod vo- catur Paradisus , pro informacione fratrum & sororum ibi instituendorum , secundum regulam sancti Saluatoris. p) Item , his omnibus sic peractis, ultimo domina Margareta Regina in ter alias familiäres colloqutiones fratribus in loqutorio eorum seerecius di xit : cuidam mulieri videbatur quod esset constituta in pericuio tarn ma gno, quod impossibile sibi videbatur ab eo posse liberari quin periret. Tune quædam Domina admodum gloriosa griseis vestihus induta ad earn sic de- speratam veniens dixit: dilige fratres in Vazsienom & ab isfis periculis tuis salua er is. Quæ expergefacta Deo & S. Bir gitte gr atlas egit. Et adjecit Domina Regina: tempore suo dicam vobis nomen hujus muîieris , fratres vero experiencia eos docente coniiciebant quod ipsamet fuit hæc mulier. Febr. ai. Item eodem anno in profesto cathedre S. Petri, obiit ab extra soror vo- tiua Katherina , nobilis mulier , relieta Petri Diækn g) eciam fratris no- stri, qui ante sex annos obiit ante earn. Sept. ii. Item , eodem anno in crastino Prothi & lacincti obiit frater noster Dn. Stephanus presbiter, qui longo tempore in laboribus monasterii suda- uerat, fuerat enim officialis super bona monasterii, pro quibus tuendis con tra Præfectos & alios filios Belial , qui tunc tyrannizabant in populo , vi- riliter se objicit, ita quod mortem sibi minabantur. Dec, 24. Item in vigilia natiuitatis Domini Domina Margareta Regina, de qua superius tactuin est , venit Vazstenum , ubi cum familia sua morabatur us- sn S "'4o4' < l ue P ost octauas epiphanie , ob deuocionem , & indulgences Cönquirendas. In fine autem horurn dierum peciit humiliter a conuentu literam fraterni- tatis , 8t ut soror fieret 8c particeps bonorum spiritualium monasterii, 8c accepit. Die vero ultimo recessionis suæ, conuocatis primo sororibus co ram se in loqutorio, postea fratribus, in firmitatem sororitatis sue omnium manus deuote osculata est. Quidam autem frater laycus , more suo, teti- git manum ejus manu sua inuoluta pallio, sed ilia noluit, dicens: nullo modo o) De facinovibus ejus & Kanuti Episcopi vide Protestationem Vadstenensium editara ad Chronicon Margarete p. 5i 8c Eonifacii IX Bullam huic Dia- vio in editione Btyizelii p. 192. subjunctam. De Episcopo Cfr. Lagerbring, T. IV. p. 54i. p) Post hæc verba desideratur folium in Co dice, quod tamen Monachus ipse destruxisse vide- tur, quemadmodum etjam elisit duas lineas se- quentis folii, quod nunc incipit: Item his omnibus sic peractis. q) Sublegifer Sudermanniæ occurrit ap. v.Stiern- man, Höfd. Minne p. 126.