io 6 DIARIUM WAZSTENENSE remus: Deus qui corda fidelium Sec. cum collecta de sancta Byrgitta: Dne Jesu Christe, qui beate Byrgitte tantam &c. pronuncians earn jam de facto canonizatam & sancttm, & in sanctorum cathalogo asscriptam, de qua le- stum cum officio proprio fiat in ecclesia per totum orbem sicut de aliis sanctis, Sc cantor incepit: Te Deuin laudamus, & Fapa & omnes vadunt in processione, iverunt per palaciurn. Item , omnibus, qui interfuerunt canonizacioni, Sc qui libenter inté ressent si coniode potuissent, Sc omnibus visitantibus ecclesiam S. Petri Sc monasterium S. Laurentii in Panisperne, y) ubi S. Byrgitta sepulta fuit, ipso die canonizaeionis Sc dominica sequenti , quum Papa celebra vit, con cessit veram indulgenciam anni Jubilei. Item, omnibus vere penitentibus Sc confesses, Sc qui fuerint in statu gratiæ, vel lièrent infra octo dies, visitantibus caussa devocionis per totum mensem Octobris dictum monasterium in Panisperna S. Laurentii, conces sit eandem indulgenciam anni Jubilei. Item, altero die post diem canonizaeionis celebravit Dns. Papa missam de b. Byrgitta in ecclesia S. Petri. Item, in ecclesia S. Petri ardebant a media nocte usque post missam Papæ XXX milia lampadarum, Sc candele Sc facule valde multe. Item, in ipsa missa Papæ fuit facta oblacio per illos très cardinales, quæ fuerunt commissarii in negocio canonizaeionis, Sc per fratres de Vazsten, Dn. Ma gnum Petri Sc Dn. Andream Olavi , qui in isto facto tideliter 1 aboraue- runt Sc usque ad consumationem per Dei auxilium perduxerunt . Item, summus cardinalis, qui intitulatur Episcopus Ostiensis fecit valde sollempne convivium in domo sua in honorem b. Byrgitte ipso die quum Papa celebrauit. Item, très cardinales commissarii fecerunt ostensionem re- liquiarurn b. Byrgitte ad Sanctum Laurentium in Panisperna. Item, tempore canonizaeionis facta fuerunt multa miracula 2 ) de qui- bus pauca pono ad præsens, quia alibi plura sunt conscripta. Ipso die canonizaeionis fuit qùæda'm mulier illuminata, quæ alium oculurn amiserat per XX annos, Sc alium per VII. Item, quidam cardinalis existens in medio inimicorum Dei Sc sancte matris ecclesie tempore noctis, quia de die non audebat transire perdidit viam, Sc omnes qui secum erant in comitiva separat! sunt unus ab alio, Sc propter timorem, quem liabebant de metu inimicorum, nullus ausus est vocare alium. Tandem invocabant auxilium S. Byrgitte facientes ei Vo tum spéciale, moi quæ dam facula valde magna apparuit inter eos, quæ antecedebat eos donee essent in recta via, Sc dum omnes insimul convene- runt, Sc se mutuo cognoscerent, atque eciam scirent, quo deberent trans ire, facula ulterius non comparuit. Item, tempore quo Dns. Papa tirmiter statuerat canonizare beatam Byr- gittam, devictus est comes Armëniaci a) Sc in ipso bello mortuus, qui ex parte antipapæ h) intravit ytaliam cum exercitu magno ita subtiliter in astucia y) In hoc monasterium Rornæ ægrotam ah iti— nere Hierosolymitano redeuntem se cluci passa est S. Birgitta. Jn eodem ohüt atque sepulîa est; ve rum die i3 Nov. ejusdem anni, relictis solurn bra- ehii dextri ossibus, reliquüe ejus in patnam trans- latæ. Berch LefvernesBeskr. I: p. 16 . Jpsa camera, in qua Sancta nostra exspiravit, adhuc conservata est 8 C describitur a Biörnst àhi, Resa T. I. p. 5iy. Ipsum autem cœnobitim bodiç est Monachorum Brigittinorum ex principali Alt -Münster in Ba varia. _ ■ z) Heic subsistit narratio a Benzelio édita ad Margaretæ Chronicon. a) Johannes III Cornes Armëniaci (Armagnac) mortuus est an. îSgi a vulneribus in obsidione urbis Alexandrite (Alessandria della Paglia) acceptis. Cfr. Mar*ri Dictionnaire in v. Armagnac. h) dementis Vil, qui Avenione residebat, «um Bonifacius IX esset Pontifex Romæ.