99 AB ANNO 1298 AD ANN. 14/3. Eodem anno talliati sunt rustici grauissime de Fiædrundia vsque Vpsa- liam pro eo quod adliesissent eidem Régi Christierno, quorum multi in præfato conflictu fuerint occisi. 1472. Die Aprilis 9 obiit Venerabilis Vir Dominus Ericus Petri Deca- nus Vpsaliensis, b ) qui multa bona contulit eidem ecelesiæ Vpsalensi. Hie de bonis suis instituit missam de Sandta Trinitate solenniter cantari diebus Dominicis in ecclesia Vpsalensi post Matutinas pro quodam voto emisso e Capitulo, captiuato Domino Johanne Benedifti Archiepiseopo Vpsalensi^ Eodem anno translatus est Dominus Johannes Benedieti de Öiandia Vpsaliam et sepultus in honore cum fratre suo Domino Dauid Milite c) qui d ) summo choro ecclesie Vpsaliertsi cum parentifeus suis et Archiepi- scopis die 27 Aprilis. 1473. Apparuit quedam stella in nubibus noua inter sydera sed er- ratica velut flamma ignis a se caudam longarn emittens per 4;or partes et maxime ad occidentem et aquilonem effunderi videbatur, a fesio circum- *• cisionis ad vnuffi mensem apparuit tam mane, quam vesperi. Eodem etiam anno circa festum Bonifatii combusta fuit Upsalia tota, j ua . 5, exceptis paucis curiis apud ecclesiam Beatæ Virginis et non multis apud montern sepositis cum ecclesia Trinitatis, que non fuerint incendio deuastatej reliquas autem Canonicomm curias et ciuium ma cum ecclesia Sancti Petri, Claustro et ecclesia Cathedrali nec non et capella Sancti Spiritus et Sancti Erici vorax flamma consumpsit, pluribus in igne extinctis in quo et Vene- r abilis vir Dominus Benedictus Olai Canonicus Vpsalensis e) apud fontem sub cijmiterio, ut se aqua defenderet sedens sufFocatus est, cuius Spiritus requiescat in Christo. Eodem etiam anno plures Ciuitates, oppida et ville cremate sunt./) XXIV. Diarium Wazstenense AB ANNO i344 AD ANNUM 1 545* lEdidit Er. Benzeliur Upsaîiæ 1721 in 4:o, cum notis & præfatione, es Codice Mem bran. Ol. Celsü Patris, quem jam possidet Biblioth. Acad. Upsaliensis. IS : o LXXXIX in Catalogo Benzeliano notatum. Wadstenfensibus dictus Liber Ulemsricilis, ut videre est es p. 29 Chronici Margaretes de S. Birgitta, ubi Canonizatio ejus dicitur excerpta ex Libro Memoriali, quæ Canonizatio totidem verbis exstat in hoc Diario p. 8. Observatum hoc quoque a Benzelio in notis ad Diarium p. 222, ubi docemur, rektionem kanc de- beri Cod. mscr. Biblioth. Acad. UpsaL N:o LXXV. Cur vero hoc lihri nomen Hon ser va - b) Cfr. de eo Peringskiöld Mon. Üpl. T. II. e) Lapis ejus sepulcralis delkeatus exstat apud p_ 2 i 5. " Peringskiöld 1. c. p. 227. c) Ad Ekolsvuid, R. S. Senator. Cfr, Peringskiöld f) Allata sunt etjatn Iiasc ft Peringskiöldio Mo- I. c. p. 84. num. Upi. T. II. p. 5o2. d) Lege: in