98 CHRONOLOGIA VETUSTÅ Eodem anno Aug. ig- pus 0 Upsalensis Sept. i4. Eodem anno obiit Venerabilis Pater Magister Cristoferus Arehiepisco- 14 kalend. Septembris. . circa exaltationem Sanctae Crucis relaxatus Arctnepisco- Nov. ii. Nor. to. Aug. 18. Dec. i5. i468. pus rediit post Martini ad Vpsaliam a captiuitate. 1465 . Rex Carolus eiectus vi de regimme secessit ad Rasaboi 0 h qu d tunc ex gratia concedebatur ei. * . . r . ,«■ 1467. Reuocatus Rex Carolus recepit regimen Regni m profesto 1 1 tini et rexit usque ad mortem. 1468. In profesto exaltationis sanctæ crucis combusta est Arosia ca- suali incendio in consecratione Domini Tydekini Episcopi Arosiensis. u) 1469. 18 Calendar. Januarii v) obiit Venerabilis Pater Dominus Johan nes Archiepiseopus Vpsalensis in Borcholm. 1470. i5 Mensis Maij obiit Rex Carolus. VnrlAwi ‘üTTîin pnmirnssil.s t- nRiP irvfûï* m 1 l iloiVPe dhaliy x) prope Vpfaliam. Eodem anno occupata fuit turris supra gradus Cimiterii ecclesiæ et ar mis ac armigeris munita et tandem ab adversariis occupantium superata seu Aug. 15 victa de nouo iterum occupata et per alios obsessa die Assumptionis Ma riae et tiebat turbatio magna in Vpsalia quia in crastino superuenit exercitus et effugatis obsessoribus liberauit obsessos. y) Eodem. anno die beatæ Birgittæ Tenit ad Vpsaliam Reverendissimus 7 in Christo Pater Dominus Jacobus Ulphonis Archiepiseopus Vpsalensis E- lectus conflrmatus et consecratus in Curia Roma.ua. susceptus processiona- liter a Clero et populo in gaudio. Hie instituit festum beatæ Birgittæ pro toto duplici z) celebrare limita deuotione affectus erga eandem; ante cuius aduentum Capitulum Vpsalense multas molestias passum est. 1471. Rex Cliristiernus qui ob eaptiuationem Johannis Archiepiscopi eiectus erat a regno Swetiæ, & muftis jammediis attemptaverat regnum re- jKr cuperare circa festum Johannis applicuit nauigio circa Sto ch ol ni, et longis tractationibus habitis cum Consiliariis regni de receptione sua, obsedit tan dem oppidum Stocholm in Rrunkabergh; propter quod Steno Sture et Ni colaus Sture milites egressi de Holmia collegerunt exercitum de Vallibus, Wesgotia et Sudermannia, et commissum est bellum in Rrunkabergh die X. Octobris, et occisis, submersis et captivatis plurimis effugatus est Rex Christi emus diffieulter euadens; in quo confiictu occubuit strenuus miles Trotto karlson o) et sepultus Vpsaliæ in ecclesia Cathedrali ante altare Sancti Sebastiani quod altare mater eius et parentes dotauerant indumen- tis et aliis bonis pro anima eius. Eodem t ) Lege: Archidiaconus. Cfr Peringskiold Mon. Upl. T. II. p. 209. u) Lege: Jjy dechini, seu Lydika. Jncendium hoc ignorant Chronographi. v) Mscr. habet i 46 y ; docet vero annorum or- do, mimerum Nonum in Septimum fuisse iinmu- tatum, id quod, propter horum similitudinem fa cile fieri potuit. Lectorem nostrum obsen are jube- mus Chronologiæ auctorem non recedere ab illis qui diem XV Decembr. i 468 Johanni Beuedicti emor- tualem adsignant; nurneraudo enim secundum coii- suetudinem illius temporis, eieret kalendas a se- quentis anni, videlicet i 46 g, mense Jauuario no- meu habentes. Nordin. x) Templum et ecclesia Läby, dimidio mil- liaris Upsalia distantes. y) Quæ heic annotata sunt, dudimi ex vetei’i Chronologia mscr. attulit Peringskiold Mon. Upl. T. II. p. 5 o 4 . z) Festum totum duplex eo dicebatur, quod responsoria tam majora , quam brevia 8 C versus a duobus cantantur et quia omnia ineipienda a duo- bus (sc. Choris) incipiuntur Sc quia antipbonæ in matutinis 8C vesperis duplicantur. Du Cange sub voce Festum. ... 0) Filius Caroli Magni de Eka Sc BirgiUæ Pin now de FInsta. Scutum , quod in proelio Brunke- bergensi gesserat, in Templo Cathedrali Upsalien- si erat suspensum ante iiicandium an. 1702 Sc de- lineatum conspicitur a Peringskiöld Mon. T. II, p. 86.