86 XIX. INCERTI SCRIFTORIS SVECI CHRONICON RERUM SVECGOTHICAEUM. MCC.XLVIII. Obiit Ulffo Dux o) & Hollingerus p) decapitatus & Dominus Byrgerus factus fuit Dux, & obiit Dominus Thomas Episcopus Finland ensis. Febr. 2 . MCC.L. Obiit Rex Ëricus III. IIII. Nonas Februarii. Valdemarus (11- — «>. lius Byrgeri Jserl) electus in Regem 1111. idus Februarii. (MCC.LI. Waldemarus consecrAtus est in Piegem Lincopie.) MCC.LIL Preliatum fuit apud Herwalza q) & oceisi (decollati) sunt Domini Kanutus filius Magni Brocha, Philippus Petri j r) & Philippus I ra ter Hollingeri. i) MCC.L11L Beatus Petrus Martyr ordinis fratrum Predicatorum trans- latus & canonizatus est. MCC.LIIII. Obiit Dueissa Ingiburgis. Ï) MCC.LV1L Obiit Dominus Jarlerus Archiepiscopus Upsalensis, «) IIII. Ang. a 9 . Kal. Septembris, sepultus Sictunum & fräter Laurencius in Archiepiseo- pum postulatus. MCC.LX. Coronata fuit Domina Sophia in R.eginam 5 & nupcie (Wal- demari) Regis facte. MCC.LXVL Obiit Dominus Byrgerus (Jerl) Dux (Pater Magni La- oct. ai. dhalaas) nocte XI. M. virginum. Lodern anno cornburebàtur ÖsLraaros. MCC.LXVII. Obiit fräter Laurencins Archiepiscopus Upsalensis III. M?rt. 4 . nonas March, & sepultus Enicopie apud Minores* MCCLXX. Obiit Sanctus L odowicus Bex Fr an tie, MCC.LXXIIII. Concilium celebratum Lugduni per Gregorium Papam. MCC.LXXV. Bellum habitum est Howm juxta Ty vid, Vill. Kalen- hm. 24. das Julii feria VI. (Ubi Magnus Ladhalaas captivavit fratrem suum Val- demarum tune Regem Swecie, & privavit eum regno, & eodem anno con- cordati sunt taliter, quod Dominus Magnus Rex esset, <k haberet priores partes Swecie; Waldemarus vero Osgociam & Wesgociam, & non esset nee diceretur Rex). Eodem anno consecrati sunt Upsalie Dominus FulcoinUp- Maj; 24 . salensem, v) & Dominus Anundus in Strengianensem in festo pentecostis* MCC.LXXVI. Consecratus est in Regem Dominus Magnus (La- dhalas.) M.CCLXXVII. Öbiit Sweno Scolasticus Upsalensis prima die Decem- bris. Öbiit & Dominus Fulco Archiepiscopus antea anno eodem V. Nonas Man. s. March. Et Jacobus eligitur* -- o- MCC.LXXVIIL Obiit Bero prepositus Upsalensis VII. Idus March. MCC.LXXIX. Obiit Domicellus Erieus primogenitus Regis Magni. MCC.LXXX. Decollati sunt Domini Johannes Philippi, <k Johannes Aug. 2 o. Karoli êc Byrgerus x) die Beati Bernardh MCC.LXXXL u) Differunt a nostro seripföfes alii, Jarle- rum mortuum dicenles an. ia55, quod forte de- scribentis est vitium. Ratio enim hujusmodi Chro- nologias scribendi apud majores nostros ca fuit, ut solos annorum numéros a superiori ad infimain pagina' partem ordine primum describerent, qui tus deinde numeris res observai u dignas, prout oö'erebantur , breviter adscribebant. Inter mortem Laurentii Sc consecrationera Pulchonis intercessere 8 anni, quo tempore tarnen, tamquam Archielectus, ëcclesiæ præfuit. x) Philippi, frater Johannis. o) Caroli Folkungi, qui apud Rotala occubuit, fïlîus. p) Post mortem inter Sanctos collocatus , quod tapes, quo sepulcrum in templo Monasterii Sko in Vplandia tegebatur, in Museo Acad. R. Litt. Hum. &i Antiqu. Stockh. adhuc. Susperstes, testalur. q) Pol)tom Herrevad, quem in Vestmannia plerique, in Vestrogothia Benzelins in not. ad Mo— num. p. a5o collocant. r) Hunc Philippum Laurentii appellant Acta Norvegica. s) Filius Regis Canuti Joannis Longi. r) Soror Eriei Balbi Sc Conjux Eirgeri Jarl.