1 ab anno 1008 ad ann. i5o2. 83 Appendix ad Diarium Fratrum Minorum Stockholmensium. iJniuersis Christi fidelibus ad qvorum noticiam deductus fuerit presens tenor Haqyinus Jaco- bi rector scolarium scarensium deuotum in omnibus animum complacendi non iinmerito lite- rarum testimonio comendans qvos propria mérita actualiter percomendant proinde exhibitori presencium Johanni O. scolari ineo dilecto versus Vpsaliam gracia studü volenti proficisci super* fama laudabili ac conversacione pacifica testimonium veritatis exhibeo per presentes omnium et singulorum ad quos ipsum in hujus vie progressu casu yel propoSito dedinare contigerit subnixe supplicans caritati Qvatenus diuini amoris intuitu meeque peticionis humillimo obui- um ipsum yelint pie colligere fovere diligere ac humaniter pertractare non sinere eundem in rebus aut persona a quoquam indebite molestari premia ab eo recepturi qui de thesauris sue gracie misericorditer erogat uniuersis Scriptum Scaris anno doxnini MCDLXYIII in yigilia Ian ' conrersio pauli. .. . — rgaCgpggor.-——. .1— ». XIX. Incerti Scriptoris Sveci Chronicon Rerum Sveq gothic are m AB ANNO 1160 AD ANNUM l 3 zO GE STAR UM. Edidit ex Codice suo Olavus Cel nut Pater Dïssertatione Academica Upsal. 1705*8:0 Hesp. Dan. Täuscher. Dein in Tomo IV Collections Langibekiance p. 588 recudi fecit HL Suhm. Chronicon hoc Vaistenmse nuneupat Benzelius in notis ad Monumenta p. 202. Anno Domini MCLX Passus fuit Upsalum a ) Rex & Martyr Beatus Eri- cus b ) XV Kal. Junii, Pontificatus Adriani III c) P. P. anno V. Hic fuit Ma i* Rex Sweuorum X annis. Mater ejus fuit Cecilia filia Swenonis Regis d) quæ fuit soror Ulps Ducis Galla e) & Oliols. /) MCLXI Interfectus est Magnus Rex in bello apud örabro. g) M.C.LXIIII Venit primum palleum in Sweciam, h) cum quo palli- atus fuit Stephanus, primus Archiepiscopus Upsaliensis, temporibus Regis Karoli regni ejusdem anno V. & eodern anno consecratus fuit Stephanus archiepiscopus Upsaliensis, présidente Alexandro Papa III. M.C.LXV1L Interfectus est Rex Karolus Wisinxô, pridie Idus Ap- Apr. :a , prilis. i) M.C.LXX. a) Osfra Aros s*u orieti talis Arosia hoc tem pore appellata fuit nostra Upsalia. b) Quo tempore, loco 8C ritu Sanctorum nu méro adscriptus fuerit Ericus, ignorant temporum illoruin Scriptores, cum tarnen de Helena Sched- viensi aliisque in patria canonizatis non taoeant. c) Legenduin: Adriani IV. d ) Svenonis Victimarii seu Idolatræ, nostris Biotwen dicti, quem pulso Ingone Seniore regnum SvioGothicum aliquot tenukse annis novimus. t) Magna cum veri specie conjicit Rev. Nordin, Galla vel errorexn calami, vel lectionis esse pro Gamla, ad differentiam ab Ulfone Jarl Juniore, qui obiit an. 1248. Eadem ratione Episcopi Scarenses Adalvardi in Senior in Sc Juniorem, distinguuntur in Appendice ad Leges Vestrogotbicas. Saxo au- lern p. 222 falsam hanc lectionem Latine vertit 8£ ilium appellat Ulfonem Gallitianüm. /) Colonis hujus mentio quoque facta in Ca- talogo Regum N:o li. e) In Östensbro Upsal iæ vicinum correxerunt alii Historien h ) Ex hoc loco forte supplementum Chrono- logiæ Nio 16 apud Langebek. i) Insula hæc Wetteri lacus in Smolandia, Celebris sedes fuit antiquorum Regum. In illa oc- cisus a Canuto S. Erici Mio Carolus; morte vero naturali obiere Ericus X., Johannes Sverkeri, Eri cus Laspe, Birgerus Jarl 8c Magnus Ladulås. Ar- cis autem veteris ruinæ , nam nova a Comité Pt tro B ähe ædificata est, àdhuc conspiciiintur iii pagq Näs, ad meridionalem insulae plagam constituto.