54 XVII. CHRONOLOGIA VETUSTA Eodem anno obiit Waldemarus Kex Swecie. MGCXCV. Siggo Loba et Socii sui oecisi sunt in ksekisdiolm. MCCXCVI. Ciuitas JLudosiensis combusta est. MCCXCVIII. Facte sunt nupcie Birgeri Regis. MCCC. Edificatum est castrum in Ruscia Landzkrona. MCCCI. Déstructura est castrum Eandzkrona a Rutenis. Eodem anno Rex Tartarorum bellauit contra Soldanum et vicit eum, et terram Sanctam voluit recommittere Christianis sed non crediderunt eum. MCCCII. Ericus Dux Swecie desponsauit liliam Regis Norwegie. Eodem anno Rex Rirgerus et Regina Merita sunt coronati in Sudhir- copia. Eodem anno Rex Francie tenuit magnum perlamentum Farisius con tra Papam Bonifacium, asserens eum non esse verum Papam. Et tunc Flamingi pugnaverunt et occiderunt in pluribus bellis magnam partem no- bilium Gallicorum, inter quos fuerunt Comités Atrabacenses. MCCCIIII. Facta est magna discordia inter Regem Birgerum et Fra tres suos, qui cum comitatu fugerunt in Norwegian!. Eodem anno Domini Duces combusserunt Ludosiaxn et edificauemnt castrum Dak Fetr. i5, MCCCV. Concordia facta est inter Regem et Fratres suos die Sigfridi. Et sic inter R.egem Dacie et Norwegie. Eodem anno per Regem et Fratres suos captiuatus est Thyrgüîus sept. s 9 . Marskalkus Lenom die beati Michaelis et ductus est Stokholmis . Tercia die post ceiebratum est diuorcium inter Ducein Waldemar urn et filiaxn Thyrgilli Marskalk. MCCCVI. Decollatus est Dominus Thyrgillus knwtzsson V TIT diebus r e br. 7 . ante Sigfridi. Loco decollacionis est sepultus. Et postea translates est in capitulum Minorum ibidem. Eodem anno circa Michaelem captes est Birgerus Rex et Merita Re gina cum duobus filiis et lilia cum Episcopo Nicholao Arosiensi, Sex Mi- litibus et XVI Armigeris per fratres suos Ericum et Waldemar um Hatu- num, capti et ducti in Nycopiam. Et Domicellus Magnus fdius Birgeri Regis occulte delatus est in Daciam. MCCCVII. Regi Dacie inuadenti Wesgociam oecurrerunt Duces cum exereitu débattantes kindiam Wesgocie, imminente hello, r eceptis freugis per Regem Dacie cum Doininis Ducibus rediit Rex in Daciam d) multis hinc et inde occisis. MCCCVIIL Duces collecto exercitu inuadentes Daciam magnam par tem incendio et rapina vastauerunk Apr. i4. Eodem anno circa Pascha deuastauerunt Hallandiam. Treugis rece- ptis per annum et dimidium in pace redierunt. Eodem anno Rex Swecie fugit in Daciam et Dux Ericus inuasit Nor wegiam. MCCCIX. Rex Dacie auxilium ferens Regi Swecie venit Nycopiam ubi moratus est sex septimanas. Ericus Dux destruxit castrum Junecopense. Rex Dacie in nullo proliciens sed defieiens propter mortem suortim eum d ) Lege: graciam.