t AS anno 826 AD ANN. l/^l 5 . plagis & verberibus graviter affeetos ac in careerem missos, fame (crudeüs- amo mortis genere) interifecit. Periit autem Ericus tertia die, quia tantis iaerat veroermus dum caperetur afflictus, Waldemarus autem XI die occu- fcuit. Int er e a proceres a C milites ducum, crudelissimam nec'em suorum dommorum moleste ferentes congregati sunt in ultionem tantæ immanitatis, inter quos erant prarcipui dominus Carolus Elene filing , dictus Kolpoye 0 & ominus Byrgo rex Smalandiæ f), occupantes castra Ny côping , Stækeborg, Lagaliolm & Wixinxô, illa subverterunt, captusque fuit cum aliis muftis regis dapifer Joannes Brunclie, & in monte, qui nunc ab eodem dicitur, BruncLebierg rotatus interiit. Insuper rex curn tota familia pulsus e re gno Sveciæ tugit in Daciam, ibidem, exiliurn passus est toto tempore vitæ suæ, & in eodem exilio rniserabiliter obiit. Eodem anno bellatum est primo in Karleby Langa u) XIV calendis A- Mart - pulis, deinde in Mielcka Langa v). Eodem anno ducum proceres magnam partem Scania invadentes oecuparunt, fugato Danorum rege in Sielandiam, qui ibidem erat in. præsidiis. Eodem anno funera fame intèrfectorum du- cnm ad civicatern Holmensem translata sunt, ibidemque in templo civi tatis sepulta. CIuCCCXIA. Obiit Haquinus rex Norvegiæ, cujus filiam Ingeburgem îiaauerat uxorem dux Ericus, ex qua genuit Magnum Smeek postea Sve ciæ, Norvegiæ & Scajiiæ regem, Eodem anno VII id us Julii eligitur in regem Sveciæ prædictus, Ma- îuL 9* gnus Smeek Erici ducis fiïius apud Vpsaliam. CIOCCCXXI Obiit rex Birgerus fratricida crudelissîmüs, Eodem anno, vita functus est etiam Benedictus episcopus Scarensis. CIOCC GXXII Dominus Petrus de Hoseby eligitur in episcopum Sca- rensem. CIOCCCXXIII Obsessum fuit novum casfrum Axewalld. Sequenti ve to anno obsessum fuit Hunehals. CIOCCCXXVII Dominus Canutus Porse duxit uxorem Ingeburgem re lict am Erici ducis, matrem. Magni regis. Et in anno CI 3 CCCXXX Obiit idem Canutus Porse in hebdomade Pentecostes , Maj; 27. quo anno etiam combusta fuit Holmis civitas. CIOCCCXXXÎII Dominus Magnus rex Sveciæ emit totam Scaniam a dominis Holsatiæ , qui illarn in pignus acceperant a Cliristoplioro rege Da ri or um pâtre Waldemari dicti x). Emptionis autem pretium erat LXX millia marcharum argenti puri. Videntes enim Holsati ob suam tyrannidem de- fecisse proceres Scaniæ ad Magnum Sveciæ regem, coacti sunt vendere* quod alioqui non fuissent diu habituri. CI 3 CCCXXXVÎ Rex Magnus regni Sveciæ coronam accepit Holmis. Quo anno mortuus est dominus Petrus episcopus Scarensis, CIOCCCXL Cum esset in regno Daciæ interregnum, mortuo scilicet rege Christophoro, & nondum ex aula Imperatoris reverso illius filio Wal- clemaro, ingressi sunt Jutiarn dojnini Holsatiæ Johannes dux & Gerardus co- s) Legencium: Carolus Eline filins de Kaîma- p. 91. Cfr, Ericus Qlai, p, iii. re, de quo v. Stiernman Höfd. Minne p. 282, Chron. u) Villa prope Falcopiam VestrogoÜiiæ. Rhytm. majus p. 86. i 55 . Ericus Qlai , Edit. Eve- v) Mjölilang etjam dictus locus iu territories cenii p. ii 5 . Göinge oecidentali in Scania, r) Aliis Bugge, annotante Btnzdio in Montrai. x ) Deest; Atterdag, ï 5 .