56 r XVI. CHRONOLOGIA ANONYMI Eodem anno aedifieaverunt iidem duces & illorum complices munitio- nem Daalzborrig, quam postea circa natalem domini ad suggestionem do- mini Trugiili marscalci Birgerus rex cum uni verso exercitu suo oecupare volens obsedit. Febr, i 5 . CI3CCCV Concordia facta est inter regem <k duces die beati Sigfridi. Simul etiam inter regem Daciæ & regem Norvegiæ ictum est fœdus, quod autem paulo post ruptum est. Eodem anno captus est & Holmis carceri mancipatüs regis & ducum jussu doininus Trugillus marscalcus, qui fuerat fraterni dissidii author, Febr. 6. ac anno sequenti circa festum Dorotheæ virginis capite truncatus est, atq; in ipso truncàtionis loco mox sepultus, sed paulo post circa festum Erici Maji is. regis in capellum fratrum Minorum est translatus. Annis proxime süperioribus incredibilibus malis afflictum est Sveciæ regnum a supradicto Trugilio marscalco illiusque sodalibus tyrannis. Tertia die a capti vitate marscalci factum est divortium inter Waldema- rum ducem & illius üxorem, quæ erat tilia domini Trugiili Knudsen marscalci jam sæpius commémora ti. Sept. 29. C13CCCVI In festo divi Michaelis archangeli captus est rex Birge rus ab exercitu fratrum suorum una cum regina Margareta, & duobus ti- liis unaque tilia, captus est etiain scilicet cum eo dominus Nicolaus epi- scopus Arosiensis, sex équités aurati, & XVI armigeri, ductique sunt o- rnnes in Nyco piam. Ac interim Magnus regis primogenitus detains est in JJaciam ad annunciatum p) suum Ericurn regem. CI3CCCVIII Rex BirgerUs cum filiis fugit in Gotlandiam 8z postea in Daciam. CI3CCCIX Rex Dacia; suppetias laturus régi Sveciæ grandi exercitu venit Innacopiam g) usq; adversus duces, ubi jam fuerant per VI septima- nas in obsidione cujusdam castri, quod constru*xerunt hi qui regis partes fovebant, nihil ergo praticiens rex Daciæ, re infecta, & trevgis cum duci- bus factis, & terris utrinque miserabiliter vastatis ad proprios tines est re versons* ClDCCCX Interfecta sunt tria millia Templariorum, qui erant sub religionis titulo falsi Christiani, aüthoresque magnæ hæresis, cujus causa totus tandem ordo deletus ac extinctus est. CI3CCCXI Dux Ericus ex peregrinatione reversus quo fuerat peregri- natus ambre Romani pontiticis, qui tunc Avenioni suam curiam habebat, desponsavit sibi in uxorem tiliam Haquini regis Norvegiæ. CDCCCXIII Rex Birgerus rediit in Sudercopiam, mulctatisque prius Gotlandensibus, per quos transiit, jam facta cum illis pace. Dea. io. CI3CCCXVII Rex Birgerus sabbatho post festum beati Nicolai episco- pi, dolo fratres süös Ericum & Waldemarum duces intercepit, captos enim nocte, cum in lectis quieseerent, nudos, posito omni pudore, mox in vin cula conjecit carcerique mancipavit, compilato universo ipsorum thesauro. Eodem anno creatüs est Romanus pontifex Joannes XXII* Eodem anno civitas Holmensis est ligneis mœnibus cincta & munita. CI3CCCXVIII Idem rex Birgerus, contempto Deo, nee (literis) r) æqui- tatis aut fraternitatis rationem, duos fratres suos duces iniquissime captos pla- p) Lege: avunculum. (j) Lege: Junecopiarn. r) Lege: habens.