* AB ANNO Sl5 AD ANN. l4l2. 45 Item Anno Domini MCCCLXIII idem Dux assumpto secum filio suo seniori Domicello Alberto vna cum Militibus prenominatis ad Stokholm cum exercitu venerunt ac totam Sveciam sibi subiugarunt. Anno sequenti (MCCCLXIIII) Sweci castrum Aboense obsederunt et tandem optinuerunt; ubi Dapifer regni Svecie Dominus Nicholaus Stures- son a castrensibus occulte occisus est. k ) Interim Rex Magnus in Norwe- gia exercitum collegit et ad Stokholm ire proposuit. Quod quidem Mili tes predicti Ducis Sweci ac Stokholmenses percipientes cum exercitu con- tra ipsum versus Arosiam ire disposuerunt, sed rege Magno cum suo exer citu de Arosia egresso ac multis de suis post tergum relictis in Arosia et circumquaque in diuersis locis Milites sepedicti cum Domino Rege, Magno in die Sancti Lucii Pape et martiris in quodam prato penes Gatu 1) prelium Kart, 4 , commiserunt vbi victoria cessit militibus Ducis in quo prelio Rex Ma gnus captus fuit cum suis et ad Stokholm perductus filio suo Domino Ila- quino Domicello vix euadente de prelio. Post hee Domicellus Albertus films Ducis Magnopolensis in Regem Swecie eligitur et guerra magna in regno Swecie per Domicellum Haquinum filium Regis Magni ac pro tunc R.egem Norwegie excitatur, qui valida manu Sweciam inträns Östgociam ac Westgo- ciarn bona ecclesiarum diripiens nec clenodiis parcens ecclesiis ab antiquo elargitis, nec bonis nobilium seu monasteriorum. qui pro liberacione patris toto conamine laborans patrem Stokholm in vinculis fere septem annis di- misit, et tandem cum placitacione callida ac sagaci de dicta captiuitate li- berauit patrem ducens ipsum secum in Norwegiam, qui paulo post in sco- pulis in vna insula prope Bergensem ciuitatem dicta Lywnghohn de naui sua que pro tune periclitabatur ineaute in aquam exiliens et per seruito- res suos extractus et ad litus perductus palpitando vitam tiniuit. Post hoc non diu Domicellus Haquinus ac Rex Norwegie Osloye defunctus est. Fost hoc Domicellus Olauus ülius Haquini Regis in Regem Norwegie eligitur » et Domina Margareta Regina Norwegie ac filia Waidemari Regis Regnurn Dacie jure hereditario post mortem patris suscepit gubernandum, licet pro- tunc regnurn Dacie multis guerris tam a Duce Henrico, qui sororem ha- buit dicte Margarete Regine, quam a nobilibus regni, fuit multipliciter af fliction. Albertus igitur Rex Swecie Scaniam et Hallandiam sibi ac regno Swecie subiugare desiderans, quam pluries eas inuasit incendiis et spoliis deuastando eo quod ad regnurn Swecie olim pertinebant: sed Dacis ac Sca- niensibus viriliter resistentibus in nullo pro fecit, qua propter a Dacis et Noxdcis fere tota Westgocia fuit vastata ac ciuitas Scharensis cum ecclesia Cathedrali et Junacopia per incendium perierunt et treuge fuerunt facte inter Albertum et Reginam licet pauco tempore durabant. Anno Domini MCCCLXVI obiit Boecius Jonsen Dapifer regni Sve cie, vir strenuus in armis et multum liberalis qui quasi totum regnurn ac totam Fynlandiam sub manu sua tenebat, qui circa festum As- sumpcionis Marie obiit et Watstenis sepultus est post cuius mortem Aug. ts. Milites et Optimates Swecie cum Rege Alberto discordare ceperunt eo quod idem Rex ab ipsis quandam partem bonorum regalium, quam ipsi a multis retroactis temporibus ac progenitores eorum tempore gverrarum si bi usurpauerant juridice exigebat quod quidem predicti nobiles regni in digne k) Perperam igitur an. 1367 Legiferum terrae ciam Tillinge, hodie ne vestigiis quidem superest, orientalis nominat v. Stiernman, 1 . c. Tuneld, Geogr. Sv. T. I, p. 128. l) Gataskogen, silva inter Arosiam Sc paroe*»