VII. CATAIOGUS REGUM SVECIÆ l6 vindicantihus, /) est occisus. Uiidecimo loco regnavit Swercherus senior , filius Kornubi de Osgocia, quem garcifer saus inter fecit in liocte na ta lis Domini, cum ad matutinas esset iturus, & sepulturam kabuit in ceno- bio monackorum, quod dicitur AlwastrUm; qui ipsum primus iundavk. Duodecimo loco regnauit Sanctus Ericas, m) Decimo tercio loco re- gnauit Karolus filius Swerkeri senioris, qui inter fecit Magnum itegern, Sc occisus fuit in Visingxoô et solebat xiiik ») nominari. Quintodeckno lo co regnavit Kanutus filius béati Erici, qui per giadium regnum acquisimt, & interfecit Kaxolum Regem, & Burizlef regem & Alluum regem, êc pas- sus est multas guerras & tribulaciones, ante regnum pc office eft adeptus et continue vietoriam est sortitus , tandem mortuus est Errosberck in Vesgo- cia, in claustro Wærnkem sepultus. Sextodecimo loco regnavit Swercne- rus iuriior, filius Karoli Regis, sapientia preditus et armis streauus. Hunc interfecerunt Fulcones affines eius in bello Gestilreen in aluastum. o) De cimo septimo loco regnauit Ericus, qui fratribus suis imei-iecds an. D. CIOCCV. Hælgyarsaas a Swerkero Rege, in Norwegian! fugit, et tandem regnum optinuit et vii annis regnauit, in quibus per totum icguum irictgna fertiiitas fuit, km Wærnkem cum patre suo sepultus est. Decimo octauo loco regnauit Jukannes filius Swerekeri iunioris, kic bonus trkua anms regnauit et Alwastrum sepultus est cum patre suo. Post istum regnauit Ericus iik filius Erici Sancti. Post, Yvaldemarus et fratfer eius Dcmnms Magnus R.ex féliciter. Cui successif Byrgerus, qui fratres sues inzeremit, scilicet Duces Ericum & Waldemamm. Et postniödum (anno D:ni MCGC XIX) unanimiter electus fuit in Regem Sweuo.ru m cc Norwegie Magnus filius Duels Erici predict!, qui regnauit annis XEVI, sed anno donum MCCCXLV captus est per Altertum Magnopolensem, & post vii annos li ber a tus. p) Post captiuationem Magni in discordia electus est dictus Alber tus, qui regnum tenuit usque ad annum domini M0CCEXXX1X, et ipso anno captiuatus ob innumeras iniurias Suecis illatas, coopérante domina AI argareta Regina olim Norwegie, relicta Haquini Regis Norv. egie, fiki Magni Regis Suecie. Anno domini MCCCXCVI electus est iilustris Prin- ceps Ericus filius Ducis Fomeranie in Regem Suecie, Dacie A Norwegie; nam quo ad matrem originem duxit a regibus omnium trium. règnorum. vie Catalogus Regum Sveciæ ab OLAVO SKüTKONUNG ad VALDEMARUM. Ex Codice membranaceo Bibliothecae Upsaliensis N:o 70 edidit Bmztliut in Monum. p. 17 & illustravit in Prolegomenis p. 2,5. Liber, cui annexus , alius prorsus est ar gumenta. Chronologiaxn vero veterein Sveco Danicam, quam suis Monumentis quoque inse- Ï) In margine: o communitate electus. m) In margine: uxor beati Erici fuit Christina filia Jng^nis junto is, Regi j. nj Deciuius quartusF e) Adde : sepultus. p ) In margine: Régnante M. electus fuit filius tjus Ericus, sed cito veneno interiit.