A RAGNARO LODBROK AD BIRGERUM MAGNI. 7 Magnus Heinreks svn Karl! Savrkuis Svn Knutr Eiriks svn Savrkuir Kars svn. xn ar /) Eirikr Knutz svn. ix ar. g) Jon Savrkuis svn Eirikr Eiriks svn. Valdemarr Birgiss svn. Birgir Magnus svn Magnus Henrici filius, Carolus Sverkeri films. Conutus Erici filius. Svcrkerus Carol i films, xii amis. Ericas Canuti filius. ix annis. Joannes Sverkeri filius. Ericus Erici filius. Valdemarus Birgeri filius. Birgerus Magni filius. Catalogus Regum Sveciæ AB OLAVO SKÔTKONUNG ad ERICUM LÂSPE. Duo in Bibliotheca R. Stockholmiensi servantur Codices, in quibus hic Catalogus comparet. Alter Legum Vestrogothicarum, quarum Appendix est, Membranaceus in 4:o, B. 5g signatus, ex qrno su am cditiohem derivavit Stjernhielm an. i663 in Fol. quam Latine vcrsani a )Joh. Loecenio atque notis illustratam a Cctrolo Lundio edidit Olavus Eiidbeck i6g5 in Fol., quin que dehique Dissertationibus Academicis emi'sit Jak. Ihre Ups. i'jöd- ij55, 4:o. In hoc Codice Runa fi semper usurp atur Sc loco Madhir ru na Y frequenter. Ex pluribus in eodem obviis annotationibus conjieere licet, paroecias Yidhem in Vestrogotliia incolam huuc Codicem possedisse. Hujus quippe paroeciao divisio in très trientes ( fire pridjungœ) nimirum Hoeggc\)orppa, Olofsfyorppa Sc I- ubora j>. 94 memoratur & in calce ejusdem paginas legitur: Anno Domini M:o CCCXXi r :to ha - huit ecclesia Vidhem XI mar cas & II or as , cum pereantur, i. e. rationes subducun- tub, (Cassnn igenomgås) , restabant XIII or ce. Alter Codex Chartaceus in 4:o oblongo, in eadem Bibliotheca signo D. 4. notatus, in quo, post åtskilliga cewentyr, recurrit hu jus Catalog! Apographon, cujus Scriptor laborem suscepit veteres loquendi formas in novas Sc intelleflu faciliores commutandi, e. gr. genast pro thager, Kirkio pro staaf och stool. Falso autexn in vita XIV vertit boren per fodder. Ex hoc Codice novarn edi- Uonem ineditatus est Hadorphius, Nos utrumque Catalogmn juxta position dabimus, ut melius institui possit ejus parai lelismus ; interpretationera vero Latinara subjungere ani mus est Sc denique notas, vetustum hoc liistoriæ patriae non minus, quam linguae mo- nurnentum illustraturas. Auclorern vixisse ante medium Seculi XIII, ex eo probabile est, quod in hoc tempore tarn hic Regum Catalogus, quam qui sequuntur, Legifero- rum Sc Episcoporum subsistunt. Om Cliristne Konungar i Sverike; 1 . 2 . OlafF Skotkonung war forste cri- Olawær Sko tkonongær. war fyr sti Konongær som cristin war, i. Swe- stin Konung i Swerike. Han war riki. döp- /) Chronicon iti Benzelii Monumentis p. i 5 ejus imperium, atque Clironicon a Celsio editum p. 2 Sverkerum g) Cum au. 1216 obierit Ericus Kaflruti, et jam Caroli an. 1196 eleetum, atque in proelio ad Gis- in annis imperii ei assignandis .Jiallucinatur Au- teiren an. 1220, occubuisse confirmant, v. La- ctor. Neutra anuorum anuotatio in editiune lien* eerbnng , 1 . c. p. 5 o 3 , adeoque XIV amies duravit zeliana reperitur.